eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2010/1458
:
Fortau og vannledning - Hunstadringen ved Hunstad barneskole 09/5703
:
Roger Dalsbø
:
Avsluttet
:
Journalførende enhet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2010/1458 20150708 08.07.2015 Innkomne brev Vannledning Hestalen - bekymring stikkrenner Beboere i Hestdalen
2010/1458 20150720 20.07.2015 Internt notat uten oppfølging Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - Kabeletater Stig Bjarne Hanssen
2010/1458 20150720 20.07.2015 Internt notat uten oppfølging Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - Kabeletater Stig Bjarne Hanssen
2010/1458 20150603 03.06.2015 Utgående brev Økonomi/sluttavklaringsmøte M3 Anleggi v/Ronny Hermandsen m.fl.
2010/1458 20150722 22.07.2015 Internt notat uten oppfølging Tildeling av prosjektleder utførelse Stig Bjarne Hanssen
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - Referat møte ang. endringsliste 3 M3 Anlegg AS
2010/1458 20150225 25.02.2015 Utgående brev Bodinveien - oversendelse tegninger Canal Digital Kabel TV
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Spørsmål tegninger Multiconsult AS
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Løsning på mannhull og stige M3 Anlegg AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Hovedvannledning - reviderte tegninger kabeltraseer Nordlandsnett AS
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev VK89 Topp-plater - Endring Norconsult AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Vedrørende rapport utbedring FV-rør M3 Anlegg AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Vedrørende mottatt fremdriftsplan rev 3. M3 Anlegg AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Vedrørende fremdriftsplan overlevert på byggemøte nr. 17 M3 Anlegg AS
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Busskur Skavdalsveien - Hunstadringen M3 Anlegg AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Vedrørende adkomt til sti mot Hunstadtoppen med minidumper M3 Anlegg AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Vedrørende manglende tildekking av PE- rør M3 Anlegg AS
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Delovertakelse vannledning mv ved Bodin VGS Multiconsult AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Vannledning Hestdalen Beboere i Hestdalen
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Vannledning - Hestdalen Beboere i Hestdalen
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Utkast trase for omlegging av spillvannsledning og overvannsledning Norconsult AS
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Utkast trase for omlegging av spillvannsledning og overvannsledning - orientering Norconsult AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Turstier i Hunstadlia - utbedring Humørløypa Steinar Skogstad
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Turstier i Hunstadlia - utbedring Humørløypa Steinar Skogstad
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Trykkreduksjonskum Multiconsult AS
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Topplater - Stille dal Norconsult AS
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Topp plate VK 89 - Sørstrupen - Bodin VGS M3 Anlegg AS
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Tillegg for VK89 Norconsult AS
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Tetting hull eks. kum ved VK89 Norconsult AS
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Søstrupen - Bodin VGS - hovedvannledning M3 Anlegg AS
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Sørstrupen - Bodin VGS - Stikkningsdata M3 Anlegg AS
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Sørstrupen, Hestdalen, Bodin VGS - topp plate vk 89 M3 Anlegg AS
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Sørstrupen - Bodin VGS - utpriset E-liste nr 3, med vedlegg M3 Anlegg AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Sørstrupen - klage sti M3 Anlegg AS
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Svar brev påstått lekkasje 16.10.2013. M3 Anlegg AS
2010/1458 20150127 27.01.2015 Innkomne brev Turstier i Hunstadlia - utbedring Humørløypa Steinar Skogstad
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - Kabeletater Nordlandsnett AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - sammarbeid OV og SP M3 Anlegg AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - Pålegg fra NFK M3 Anlegg AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - Deltakelse av Nordlandsnett M3 Anlegg AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - avklaringer Norconsult AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Hovedvannledning Hunstadringen - Endring spillvannsledning. Norconsult AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Stikningsdata trase1 M3 Anlegg AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Stikkrenner Norconsult AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Hunstadringen - skader på kantstein og fortau M3 Anlegg AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Hunstadringen - kummer og kvalitetskrav M3 Anlegg AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Samlelista for september - kommentarer M3 Anlegg AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Revisjoner - prosjektert løsning M3 Anlegg AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Revisjon av H11 M3 Anlegg AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Revidert fremdriftsplan fra M3 Multiconsult AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Reklamasjon fjernvarme M3 Anlegg AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Rapport fjernvarme M3 Anlegg AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Plassering trafoer/nettstasjoner og skap for Nordlandsnett/BE Energimontasje Nordlandsnett AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Plan og profil stikkrenner Norconsult AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Omlegging øvrige ledninger ved Skavdalslikrysset - utkast tegniger Norconsult AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Omlegging va-ledninger Hunstadringen- Vedrørende trase 12 Norconsult AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Omlegging overvann og spillvannsledning Norconsult AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Omlegging overvann og spillvannsledning Norconsult AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Nye vannledningen ved Hestdalen Beboere i Hestdalen
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Nye overvannskummer Norconsult AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Kummer anlegg Sørstrupen- BVGS M3 Anlegg AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Kummer anlegg Sørstrupen - Bodin VGS M3 Anlegg AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Kum profil 0 M3 Anlegg AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Kopi av Faktura VA nr. 7.xlsx M3 Anlegg AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Koordinat VK79 Norconsult AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Kabelkart M3 Anlegg AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Kabel/trekkerør M3 Anlegg AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Hunstadringen - kumskisser Norconsult AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Hunstadringen del 2 - Utstikningsdata Norconsult AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Hunstadringen del 2 - dwg M3 Anlegg AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Hunstadringen - Kabelrør Nordlandsnett Norconsult AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Hunstadringen - Basketballbane Norconsult AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Hunstadringen - prising og evt. bestillinger Norconsult AS
2010/1458 20150227 27.02.2015 Utgående brev Hovevannledning Sørstrupen-Bodin VGS - Låst bom i Sneveien M3 Anlegg AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Hovedvannledning - Sørstrupen - Bodin VGS M3 Anlegg AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Hovedvannledning ved Bodin VGS - tegning for justering av trase Norconsult AS
2010/1458 20150126 26.01.2015 Innkomne brev Hovedvannledning Sørstupen - Bodin VGS - manglende avklaringer mht planer Multiconsult AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Innkomne brev Hovedvannledning Sørstrupen - Bodin VGS - rapport etter befaring 27.08.13 Multiconsult AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Innkomne brev Hovedvannledning Sørstrupen - Bodin VGS - endringsliste nr 3 Multiconsult AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - Varsel om dagsbot M3 Anlegg AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - utskifting av gammel SP Norconsult AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - trykkreduksjon VK85 Norconsult AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - Trykkreduksjon Hestdalen M3 Anlegg AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - topplokk VK 89 Norconsult AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - Topplater VK89 Norconsult AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - Spørsmål/avklaringer BM 17 Norconsult AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - Spørsmål/avklaringer BM 17 Multiconsult AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - Spørsmål fra entreprenør Norconsult AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - sammarbeid OV og SP M3 Anlegg AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Innkomne brev Hovedvannledning Sørstrupen - Bodin VGS - Reklamasjon fjernvarme Bodin VGS Bodin videregående skole og maritime fagskole
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - Reklamasjon fjernvarme Bodin VGS Bodin videregående skole og maritime fagskole
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - Reklamasjon fjernvarme Bodin VGS M3 Anlegg AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - referat koordineringsmøte med Nordlandsnett M3 Anlegg AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - Påleg fra NFK M3 Anlegg AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - omlegging av VL og SP på Bodin VGS Norconsult AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - kum VK89 t-stykke M3 Anlegg AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - Klage på flaggstang M3 Anlegg AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - kabeltraseer Norconsult AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - Deltakelse av Nordlandsnett M3 Anlegg AS
2010/1458 20150123 23.01.2015 Utgående brev Hovedvannledning Sørstrupen-Bodin VGS - belysning gangveg M3 Anlegg AS
Versjon:5.2.2.1