eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/518 20180315 15.03.2018 Internt notat Referat aktivitetsmøte 1. mars 2017 Åse Nygård m.fl.
2017/1310 20180315 15.03.2018 Internt notat uten oppfølging Virksomhetsplan 2017 Arne Øvsthus
Ingen tilgang 20180315 15.03.2018 Saksframlegg/innstilling Endring av minstearealet for felling av elg i Bodøhalvøyas elgvald, Innspill fra Saltstraumen KDU
Ingen tilgang 20180315 15.03.2018 Saksframlegg/innstilling Endring av minstearealet for felling av elg i Bodøhalvøya elgvald, Innspill fra Tverlandet KDU
Ingen tilgang 20180315 15.03.2018 Internt notat Uttalelse fra Saltstraumen KDU til sak om endring av minstearealet for felling av elg i Bodøhalvøyas elgvald Thor Arne Nesje
Ingen tilgang 20180315 15.03.2018 Internt notat Uttalelse fra Tverlandet KDU til sak om endring av minstearealet for felling av elg i Bodøhalvøyas elgvald Thor Arne Nesje
2016/5593 20180315 15.03.2018 Internt notat uten oppfølging Referat fra informasmøtet
2016/5593 20180315 15.03.2018 Utgående brev Innkalling til informasjonsmøte Doffin
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat uten oppfølging Utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av utgifter i forbindelse med møte i Bodø ungdomsråd. Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat uten oppfølging Utbetaling av godtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/792 20180315 15.03.2018 Internt notat uten oppfølging Oppdaterte takseringsretningslinjer
2013/7655 20180313 13.03.2018 Utgående brev Avslag - Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2016 Bodø Idrettsråd v/ Hilde Ånneland m.fl.
2017/349 20180313 13.03.2018 Internt notat Brukermøte 18.01.17 - referat Stian Solhaug m.fl.
2016/4914 20180313 13.03.2018 Internt notat Møte i arbeidsgruppen 20.12.16. Referat Marcus Zweiniger m.fl.
2016/4914 20180313 13.03.2018 Internt notat Skolenes og barnehagenes uteområde. Referat fra møte 01.03.17 Marcus Zweiniger m.fl.
2017/349 20180313 13.03.2018 Internt notat Kjerringøy skole, brukermøte 06.03.17 Geir Andor Didriksen m.fl.
2013/7655 20180313 13.03.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift behandling KOOK 08.03.2017 Tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn/åpne møteplasser. Vurdering og prioritering av søknader Hedvig Pedersen Holm
2017/1047 20180313 13.03.2018 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsmøte AA og OK 13.2.2017 - referat
2017/1047 20180313 13.03.2018 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsmøte AA-avdelingen og OK-avdelingen 13.3.2017 - referat
2017/200 20180313 13.03.2018 Internt notat Utsettelse Marit Johansen
2010/5392 20180313 13.03.2018 Internt notat Søknadsprosedyre Alberthaugen skole 2017-18. Rut-Nina Ostad m.fl.
2017/667 20180313 13.03.2018 Internt notat ***** ***** Jørn Jønsberg
2017/403 20180312 12.03.2018 Utgående brev Oppfølging av avvik i årsmelding for 2016 - Jensvoll barnehage Jensvoll barnehage
2017/403 20180312 12.03.2018 Internt notat Lukking i avvik i årsmelding for 2016 - Helligvær barnehage Hege Kranå
2017/403 20180312 12.03.2018 Utgående brev Oppfølging av avvik i årsmelding for 2016 - Læringsverkstedet Saltvern Læringsverkstedet Saltvern
2017/365 20180312 12.03.2018 Utgående brev 17. mai 2017 - referat fra møte 15.03.17. Agnete Tjærandsen m.fl.
2017/365 20180312 12.03.2018 Utgående brev 17. mai 2017 - referat fra møte 01.02.17. Agnete Tjærandsen m.fl.
2017/365 20180312 12.03.2018 Utgående brev 17. mai 2017 - påmelding barnehagetog Barnehagene
2017/2158 20180312 12.03.2018 Internt notat uten oppfølging Årsmelding 2016 Helsesøster- og jordmortjenesten Inger Øvereng
2010/8278 20180309 09.03.2018 Utgående brev Samefolkets dag - Samisk kulturuke 2017 Nordland Fylkeskommune, Næringsavdelingen
2013/1928 20180309 09.03.2018 Utgående brev Kompetanseløftet 2015 - rapportering Fylkesmannen i Nordland
2013/1928 20180309 09.03.2018 Internt notat Fordeling av rest kompetansemidler for skoleåret 2015/2016 Kirsten Willumsen m.fl.
2013/1928 20180309 09.03.2018 Internt notat Kompetanseplaner Sølvsuper HVS 2017 Åse Bente Mikkelborg
2015/7101 20180228 28.02.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift formannskapet 16.12.2015 - Utbyggingsavtale - Svartlia 2 Kristin Stavnes Jordbru
Ingen tilgang 20180228 28.02.2018 Internt notat uten oppfølging Samlede innspill til massedeponi
Ingen tilgang 20180228 28.02.2018 Internt notat uten oppfølging Konsekvensutredning for massedeponi i Bodø kommune
Ingen tilgang 20180228 28.02.2018 Internt notat Vedrørende søknad om erverv av tomt BBL - gnr 70 bnr 587 og 763 i Bodø Roger Jenssen
Versjon:5.2.2.1