eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20190821 21.08.2019 Internt notat uten oppfølging Vedlegg - Miljøtilskudd 2010
2019/16 20190821 21.08.2019 Innkomne brev Underskrevet avtaleskjema for kontrollmedlemskap i materialselskapenes ordninger for retur og gjenvinning av brukt emballasje Grønt Punkt Norge AS
2017/1339 20190807 07.08.2019 Saksframlegg/innstilling Verneområder Helse- og omsorgsavdelingen
2016/7722 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging MEMO CN eiendomsutvikling AS håndgivelse Løding vestre
2011/7336 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbakemelding areal kyststi Bodøsjøen Stein Haugen
2010/4148 20190807 07.08.2019 Internt notat Oversikt kommunale næringstomter Bodø 06.03.2015 Roger Jenssen
2016/5319 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging MEMO Salten Gårdsdrift AS - Bestemorenga
2010/13074 20190807 07.08.2019 Utgående brev Sjøguttskolen erverv for Bodø kommune fra Mæln borettslag - dokumentasjon av oppgjør til Mæln brl gnr 138 bnr 3880 Arkiv i Nordland
2014/5151 20190807 07.08.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om kjøp av tilleggsareal til Osphaugveien 33 A
2017/393 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Kongens gate , arealer Odd Reinvik
2017/229 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Historikk Klekkeri avtale – Gnr 44 bnr 58
2015/6640 20190807 07.08.2019 Utgående brev Jernbaneveien rundkjøring forslag budsjett Statens vegvesen
2015/6640 20190807 07.08.2019 Utgående brev Jernbaneveien rundkjøring Forslag budsjett Statens vegvesen
2011/5761 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Fradeling areal til vei ved City nord
2017/229 20190807 07.08.2019 Internt notat Ingen merknader tomt til klekkeri Lars Bang
2010/13716 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Fullmakt i saker tilknyttet jordskifteloven
2013/649 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging MEMO Grensen - ny utbygger SUS
2016/7720 20190807 07.08.2019 Internt notat Uttalelse Kjøp av tilleggstomt - Kåre Abelsen - Olav V gate 97 David Losvik
2011/7336 20190807 07.08.2019 Internt notat Busstopp Bodøsjøen Nils Bjørnar Nilsen
2011/7336 20190807 07.08.2019 Internt notat P176 Bodøsjøen borettslag - utvidelse av busslomme i Bodøsjøveien Nils Bjørnar Nilsen
2013/1676 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Landego foto kai
2017/393 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Kongens gate , fortau Odd Reinvik
2012/4623 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging BS 4/1673 Tillatelse - deling av grunneiendom på vilkår Ikke fordelt til saksbehandler
Ingen tilgang 20190807 07.08.2019 Saksframlegg/innstilling Opphør av leieforholdet for utleie av lokaler i Gråholten tilfluktsrom
2010/902 20190807 07.08.2019 Utgående brev Leie av lokaler til Alberthaugen skole - undertegnet leieavtale oversendes Nordland Fylkeskommune
2016/8254 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Avtale om kjøp av kommunalt areal
2010/5792 20190807 07.08.2019 Saksframlegg/innstilling Salg av festede eiendommer Garnveien 5 - Den Læstadianske forsamling i Bodø
Ingen tilgang 20190807 07.08.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om kjøp av areal mellom Moloveien 20 og Hålogalandsgata
2010/2697 20190802 02.08.2019 Internt notat uten oppfølging Avtale mellom Salten Brann IKS of Bodø Kommune v/Boligkontoret
2010/2077 20190801 01.08.2019 Internt notat uten oppfølging Møtereferat
2010/7302 20190801 01.08.2019 Internt notat uten oppfølging Overtakelsesprotokoll etter NS 3434
2010/7302 20190801 01.08.2019 Internt notat uten oppfølging Straumbo, Statusrapport pr 07.11.07.
2010/7302 20190801 01.08.2019 Internt notat uten oppfølging Straumbo, totalentreprisekonkurranse, budsjett, innstilling
2010/7302 20190801 01.08.2019 Internt notat uten oppfølging Ferdigbefaring, Straumbo Eldrebolig
2010/2077 20190801 01.08.2019 Internt notat uten oppfølging Korrespondanse
2010/7302 20190801 01.08.2019 Internt notat uten oppfølging Straumbo, Statusrapport pr 08.09.08
Ingen tilgang 20190801 01.08.2019 Internt notat uten oppfølging Etablering av fastmerke
2010/1626 20190801 01.08.2019 Utgående brev Hålogaland lagmannsrett, saksnr 16-048643 ASD- HALO - fullmakt til å representere Bodø kommune Hålogaland lagmannsrett
2010/1626 20190801 01.08.2019 Utgående brev Sak nr 14-197996TVI-SALT Salten tingrett
2010/11667 20190801 01.08.2019 Internt notat uten oppfølging Kjøpekontrakt BL/AL
Ingen tilgang 20190801 01.08.2019 Internt notat uten oppfølging Formular for kontrakt om Prosjekteringsoppdrag
2019/15 20190731 31.07.2019 Innkomne brev Underskrevet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Bodø fengsel vedrørende domfelte og varetektsfengslede insatte Bodø fengsel
2015/3269 20190723 23.07.2019 Internt notat uten oppfølging Avtaledokument Storgata/Sandgata-Professor schyttes gt - Utomhusarbeider
2015/3269 20190723 23.07.2019 Internt notat uten oppfølging Avtaledokument Storgata/Sandgata-Professor schyttes gt - Utomhusarbeider
2010/1546 20190723 23.07.2019 Internt notat uten oppfølging Kontrakt Hunsta kirke - Enterprise K102 for opparbeidelse av veger og plasser
2010/1548 20190723 23.07.2019 Internt notat uten oppfølging Overtakelsesprotokol - K360 Luftbehandlings anlegg
2010/1548 20190723 23.07.2019 Internt notat uten oppfølging Overtakelsesprotokoll - K201 bygningsarbeider arbeider og utenomhus
2010/1548 20190723 23.07.2019 Internt notat uten oppfølging Overtagelsesprotokoll - K310 Røranlegg
2010/1548 20190723 23.07.2019 Internt notat uten oppfølging Overtagelsesprotokoll - K401 Elektrotekniske anlegg
2010/1548 20190723 23.07.2019 Internt notat uten oppfølging Overtagelsesprotokoll - K201 Bygningsarbeider og utenomhus
Versjon:5.2.2.1