eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2011/5804 20191014 14.10.2019 Innkomne brev ***** ***** ***** ***** *****
2011/9341 20191014 14.10.2019 Innkomne brev ***** ***** ***** *****
2013/7819 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Nedleggelse av Innstranden barnehage - underskriftskampanje
Ingen tilgang 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Angående søknad om parkeringstillatelse for handikappede
2013/115 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Eldre dokumentasjon
Ingen tilgang 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Eldre dokumentasjon
2015/7326 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Eldre dokumentasjon
2015/6505 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Eldre dokumentasjon
2010/1548 20190926 26.09.2019 Innkomne brev Tegningsliste nr 10 rev V U2 ARKITEKTER AS
2015/7171 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Eldre dokumentasjon
2014/6294 20190925 25.09.2019 Innkomne brev Garanti nr. 00935-02-1392486 - H&O Bernhardsen AS - gjelder parkering, kulvertering og skibru - Heia - Bodømarka DNB Banka ASA
2019/18 20190924 24.09.2019 Internt notat uten oppfølging Kvartalsrapport
2019/18 20190924 24.09.2019 Internt notat uten oppfølging Avslutningsrapport
2012/2590 20190924 24.09.2019 Internt notat uten oppfølging Skisse til protokoll - drøftingsmøte Bodø Rhythm Group, Stormen konserthus KF og Stormen bibliotek
2012/5692 20190923 23.09.2019 Internt notat uten oppfølging Handlingsplan - Rensåsen barnhage
2015/409 20190923 23.09.2019 Internt notat uten oppfølging Ny samarbeidsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv 2014 - 2018 - Skolen i Værran Tore Tverbakk
2012/5963 20190923 23.09.2019 Internt notat uten oppfølging Tilsyn - egenmelding 1 - Knert*n barnehage
2012/5692 20190923 23.09.2019 Internt notat uten oppfølging Tilsyn - egemelding 1 og 2 - Bjerkenga miljøbarnehage
2012/5963 20190923 23.09.2019 Internt notat uten oppfølging Tilsyn - egenmelding 1 og 2 Rensås barnehage
2012/5692 20190923 23.09.2019 Internt notat uten oppfølging Tilsyn - egenmelding 1 og 2 - Maurtua barnehage
2013/1475 20190923 23.09.2019 Internt notat uten oppfølging Tilsyn - egenmelding 1 og 2 - Jentoftsletta barnehage
2012/5692 20190923 23.09.2019 Internt notat uten oppfølging Tilsyn - handlingsplan for oppretting av avvik og merknader - Saltstraumen barnehage
2016/8002 20190920 20.09.2019 Innkomne brev Tinglyst skjøte på gbnr 41/43 og 1475 FORSVARSBYGG
2010/11280 20190918 18.09.2019 Internt notat uten oppfølging Diverse dokumentasjon - etter skade
Ingen tilgang 20190821 21.08.2019 Internt notat uten oppfølging Vedlegg - Miljøtilskudd 2010
2019/16 20190821 21.08.2019 Innkomne brev Underskrevet avtaleskjema for kontrollmedlemskap i materialselskapenes ordninger for retur og gjenvinning av brukt emballasje Grønt Punkt Norge AS
2017/1339 20190807 07.08.2019 Saksframlegg/innstilling Verneområder Helse- og omsorgsavdelingen
2017/229 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Historikk Klekkeri avtale – Gnr 44 bnr 58
2015/6640 20190807 07.08.2019 Utgående brev Jernbaneveien rundkjøring forslag budsjett Statens vegvesen
2015/6640 20190807 07.08.2019 Utgående brev Jernbaneveien rundkjøring Forslag budsjett Statens vegvesen
2013/1676 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Landego foto kai
Ingen tilgang 20190807 07.08.2019 Saksframlegg/innstilling Opphør av leieforholdet for utleie av lokaler i Gråholten tilfluktsrom
2011/5761 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Fradeling areal til vei ved City nord
2010/902 20190807 07.08.2019 Utgående brev Leie av lokaler til Alberthaugen skole - undertegnet leieavtale oversendes Nordland Fylkeskommune
2017/393 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Kongens gate , fortau Odd Reinvik
2012/4623 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging BS 4/1673 Tillatelse - deling av grunneiendom på vilkår Ikke fordelt til saksbehandler
Ingen tilgang 20190807 07.08.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om kjøp av areal mellom Moloveien 20 og Hålogalandsgata
2010/5792 20190807 07.08.2019 Saksframlegg/innstilling Salg av festede eiendommer Garnveien 5 - Den Læstadianske forsamling i Bodø
2017/229 20190807 07.08.2019 Internt notat Ingen merknader tomt til klekkeri Lars Bang
2017/393 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Kongens gate , arealer Odd Reinvik
2011/7336 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbakemelding areal kyststi Bodøsjøen Stein Haugen
2010/4148 20190807 07.08.2019 Internt notat Oversikt kommunale næringstomter Bodø 06.03.2015 Roger Jenssen
2016/8254 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Avtale om kjøp av kommunalt areal
2010/13716 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Fullmakt i saker tilknyttet jordskifteloven
2016/5319 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging MEMO Salten Gårdsdrift AS - Bestemorenga
2016/7720 20190807 07.08.2019 Internt notat Uttalelse Kjøp av tilleggstomt - Kåre Abelsen - Olav V gate 97 David Losvik
2013/649 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging MEMO Grensen - ny utbygger SUS
2011/7336 20190807 07.08.2019 Internt notat Busstopp Bodøsjøen Nils Bjørnar Nilsen
2011/7336 20190807 07.08.2019 Internt notat P176 Bodøsjøen borettslag - utvidelse av busslomme i Bodøsjøveien Nils Bjørnar Nilsen
2016/7722 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging MEMO CN eiendomsutvikling AS håndgivelse Løding vestre
Versjon:5.2.2.1