Postliste http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.bodo.kommune.no Tegningsliste nr 10 rev V http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615774 Type: Innkomne brev | Avs/Mot: U2 ARKITEKTER AS | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 128/2019 | Eiendomskontoret Overtagelsesprotokoll - Grunnarbeider og utenomhus http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615719 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 73/2019 | Eiendomskontoret Overtagelsesprotokoll - K201 Bygningsarbeider og utenomhus http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615718 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 72/2019 | Eiendomskontoret Overtagelsesprotokoll - K401 Elektrotekniske anlegg http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615717 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 71/2019 | Eiendomskontoret Overtagelsesprotokoll - K310 Røranlegg http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615716 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 70/2019 | Eiendomskontoret Overtakelsesprotokol - K360 Luftbehandlings anlegg http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615715 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 69/2019 | Eiendomskontoret Overtakelsesprotokoll - K201 bygningsarbeider arbeider og utenomhus http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615714 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 68/2019 | Eiendomskontoret Kontrakt - Ny atkomst til kvalvikodden - Sweco http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615710 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 64/2019 | Byplankontoret Vedlegg - Miljøtilskudd 2010 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615739 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 93/2019 | Landbrukskontoret Taushetserklæring - Sunniva J. Hågensen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615779 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 133/2019 | HR-kontoret Formular for kontrakt om Prosjekteringsoppdrag http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615733 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 87/2019 | Byplankontoret Særutskrift formannskapet 15.12.2016 - Søknad om tilskudd - foreningen fotballbane for jenter og gutter i Kobanê http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/595465 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Rune Lund Sommerseth | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 9564/2017 | Politisk sekretariat Søknad fra Rune Paulsen om økonomisk støtte til festivalen Barents Pesnia. http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536327 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 47292/2016 | Politisk sekretariat Årsevaluering IOP skoleåret 15/16 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525991 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 37147/2016 | Rønvik skole Signert anskaffelsesprotokoll http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615703 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 57/2019 | Byteknikk HMS-plan http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615712 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 66/2019 | Eiendomskontoret Signert anskaffelsesprotokoll http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615701 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 55/2019 | Byteknikk Sammendrag fra ansvarsgruppemøte 25.01.17 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/592435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 6536/2017 | Bodøsjøen skole Enkeltvedtak - spesialundervisning http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 42167/2016 | Saltstraumen skole Signert anskaffelsesprotokoll http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615702 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 56/2019 | Byteknikk Handlingsplan - Rensåsen barnhage http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615750 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 104/2019 | Rensåsen barnehage Tilsyn - handlingsplan for oppretting av avvik og merknader - Saltstraumen barnehage http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615749 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 103/2019 | Barnehagekontoret Kontrakt - Trafikkanalyse Rådhusparken/ Solparken - Asplam Viak AS http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615711 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 65/2019 | Byplankontoret Tilsyn - egenmelding 1 og 2 - Maurtua barnehage http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615747 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 101/2019 | Barnehagekontoret Tilsyn - egemelding 1 og 2 - Bjerkenga miljøbarnehage http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615746 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 100/2019 | Barnehagekontoret Enkeltvedtak - spesialundervisning http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 42216/2016 | Saltstraumen skole Referat fra samarbeidsmøte 27.03.2017 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/611640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 25738/2017 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Referat fra samarbeidsmøte 18.mai 2016 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 37373/2016 | Saltstraumen skole MEMO Grensen - ny utbygger SUS http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593637 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 7737/2017 | Eiendomskontoret Signert endringsavtale - estetikkveileder http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615709 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 63/2019 | Byplankontoret BS 4/1673 Tillatelse - deling av grunneiendom på vilkår http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/487267 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ikke fordelt til saksbehandler | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 90217/2015 | Eiendomskontoret Årsevaluering 2014/15 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 35784/2015 | Rønvik skole Kontrakt Hunsta kirke - Enterprise K102 for opparbeidelse av veger og plasser http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615722 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 76/2019 | Eiendomskontoret Årsrapport IOP 2015/2016 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/535918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 46891/2016 | Alstad ungdomsskole Svar på pålegg om opplysninger fra skolen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/613479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barneverntjenesten | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 27577/2017 | Hunstad ungdomsskole Diverse dokumentasjon - etter skade http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615742 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 96/2019 | Boligkontoret Rådhusmøtet 2016 - tildeling http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Thielemann | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 30721/2016 | Bratten Aktivitetspark Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2016/2017 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/528888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 40000/2016 | Rønvik skole Årsevaluering 2014/15 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 35764/2015 | Rønvik skole Rådhusmøte 2016 - tildeling http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519449 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ståle Ellefsen Aasjord | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 30709/2016 | Bratten Aktivitetspark Søknad om straksmidler - avslått http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/591510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigurd Lamark | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 5611/2017 | Bratten Aktivitetspark ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615776 Type: Innkomne brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 130/2019 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Søknad BUR, Unge Stormen - innvilget http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/580847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Charlotte Nyheim | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 91781/2016 | Bratten Aktivitetspark Søknad om straksmidler - søknad innvilget http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/580834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multilan v/Vebjørn Dobakk | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 91768/2016 | Bratten Aktivitetspark Revidering av Individuell plan for ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/542680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 53625/2016 | Helsesøstertjenesten Søknad om støtte til grafitti kurs, Unge Stormen - innvilget http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/561595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unge Stormen | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 72534/2016 | Bratten Aktivitetspark Tilsyn - egenmelding 1 - Knert*n barnehage http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615745 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 99/2019 | Barnehagekontoret Referat fra ansvarsgruppemøte 15.11.12 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615785 Type: Innkomne brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2020 | RegistryNumber: 5/2020 | Hunstad ungdomsskole Søknad om straksmidler - innvilget http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/561574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bamse B,v/Anja Marie Ripnes Amundsen | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 72513/2016 | Bratten Aktivitetspark Tilsyn - egenmelding 1 og 2 Rensås barnehage http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615744 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 98/2019 | Barnehagekontoret Jernbaneveien rundkjøring forslag budsjett http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/607999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 22097/2017 | Eiendomskontoret Kontrakt ideutvikling - Arkitekt Odd Aanesen AS http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615713 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 67/2019 | Eiendomskontoret Møtereferat - 721 -TS2 Nye Sjøgata, workshop 2 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/601462 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Knut Kaspersen | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 15561/2017 | Byplankontoret Oversikt kommunale næringstomter Bodø 06.03.2015 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/413427 Type: Internt notat | Avs/Mot: Roger Jenssen | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 18049/2015 | Eiendomskontoret Jernbaneveien rundkjøring Forslag budsjett http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/607997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 22095/2017 | Eiendomskontoret Årsevaluering 2014/15 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 35778/2015 | Rønvik skole Fradeling areal til vei ved City nord http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/497593 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 9278/2016 | Eiendomskontoret Hålogaland lagmannsrett, saksnr 16-048643 ASD- HALO - fullmakt til å representere Bodø kommune http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/557964 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hålogaland lagmannsrett | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 68903/2016 | Eiendomskontoret Søknad Mental Helse ungdom Bodø - innvilget http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/551465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mental Helse ungdom v/Nora Stemland | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 62408/2016 | Bratten Aktivitetspark Skisse til protokoll - drøftingsmøte Bodø Rhythm Group, Stormen konserthus KF og Stormen bibliotek http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/529030 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.09.2019 | RegistryNumber: 40139/2016 | Biblioteket Sjøguttskolen erverv for Bodø kommune fra Mæln borettslag - dokumentasjon av oppgjør til Mæln brl gnr 138 bnr 3880 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/379207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arkiv i Nordland | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 68452/2014 | Eiendomskontoret Sak nr 14-197996TVI-SALT http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/464874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Salten tingrett | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 68290/2015 | Eiendomskontoret Avtaledokument Storgata/Sandgata-Professor schyttes gt - Utomhusarbeider http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615721 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 75/2019 | Eiendomskontoret Søknad om å få innvilget penger - søknad innvilget http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grønn ungdom Nordland v/Vilde Sofie Nohr | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 47432/2016 | Bratten Aktivitetspark Nedleggelse av Innstranden barnehage - underskriftskampanje http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615775 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 129/2019 | Rådmannen Avtaledokument Storgata/Sandgata-Professor schyttes gt - Utomhusarbeider http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615720 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 74/2019 | Eiendomskontoret Notat av hendelse på skolen 21. januar-15 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/400162 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 5081/2015 | Bodøsjøen skole Ansvarsgruppemøte 20.03.17 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/609065 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 23163/2017 | Bodøsjøen skole Leie av lokaler til Alberthaugen skole - undertegnet leieavtale oversendes http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/580281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland Fylkeskommune | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 91215/2016 | Eiendomskontoret Signert anskafelsesprotokoll http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615699 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 53/2019 | Byteknikk Avslutning av enkeltvedtak etter brudd på § 9A-3 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/441372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 45248/2015 | Rønvik skole Eldre dokumentasjon http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615770 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 124/2019 | Byteknikk, Parkeringsenheten Tilsyn - egenmelding 1 og 2 - Jentoftsletta barnehage http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615748 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 102/2019 | Barnehagekontoret Historikk Klekkeri avtale – Gnr 44 bnr 58 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/597967 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 12066/2017 | Eiendomskontoret SV: Bjørndalstoppen 24 - svarbrev fra Knut Bjarne Klaussen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut-Bjarne Klaussen | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 94224/2016 | Eiendomskontoret Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 og forvaltningsloven § 13A nr 1 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/385335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barneverntjenesten | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 74413/2014 | Bodøsjøen skole Landego foto kai http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/579642 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 90576/2016 | Eiendomskontoret Signert anskaffelsesprotokoll http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615700 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 54/2019 | Byteknikk Søknad om økonomisk støtte, Bynatt 2016 - avslått http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bodø Kirkelige fellesråd - trosopplæring | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 27945/2016 | Bratten Aktivitetspark Søknad om kjøp av tilleggsareal til Osphaugveien 33 A http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/379224 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 68469/2014 | Eiendomskontoret Avtale mellom Salten Brann IKS of Bodø Kommune v/Boligkontoret http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615736 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.08.2019 | RegistryNumber: 90/2019 | Eiendomskontoret Søknad om penger til Star Wars Marathon - avslått http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/516591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unge stormen v/Steinar Fiva Sørensen | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 27893/2016 | Bratten Aktivitetspark ***** ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615777 Type: Innkomne brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 131/2019 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Garanti nr. 00935-02-1392486 - H&O Bernhardsen AS - gjelder parkering, kulvertering og skibru - Heia - Bodømarka http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615763 Type: Innkomne brev | Avs/Mot: DNB Banka ASA | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 117/2019 | Kulturkontoret Fullmakt i saker tilknyttet jordskifteloven http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/520069 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 31324/2016 | Eiendomskontoret Tilbakemelding areal kyststi Bodøsjøen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530791 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Stein Haugen | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 41863/2016 | Eiendomskontoret Ny samarbeidsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv 2014 - 2018 - Skolen i Værran http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/458281 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Tore Tverbakk | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 61826/2015 | Helligvær skole Salg av festede eiendommer Garnveien 5 - Den Læstadianske forsamling i Bodø http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/387555 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 76574/2014 | Eiendomskontoret Straumbo, Statusrapport pr 08.09.08 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615732 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 86/2019 | Eiendomskontoret ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/595586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Vassbotn Edvardsen m.fl. | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 9685/2017 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Angående søknad om parkeringstillatelse for handikappede http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615766 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 120/2019 | Byteknikk, Parkeringsenheten Eldre dokumentasjon http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615773 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 127/2019 | Byteknikk, Parkeringsenheten Busstopp Bodøsjøen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/530773 Type: Internt notat | Avs/Mot: Nils Bjørnar Nilsen | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 41846/2016 | Eiendomskontoret Avtale om kjøp av kommunalt areal http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/597293 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 11392/2017 | Eiendomskontoret Opphør av leieforholdet for utleie av lokaler i Gråholten tilfluktsrom http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/378043 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 67323/2014 | Eiendomskontoret Søknad om kjøp av areal mellom Moloveien 20 og Hålogalandsgata http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/379107 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 68360/2014 | Eiendomskontoret Ingen merknader tomt til klekkeri http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/595998 Type: Internt notat | Avs/Mot: Lars Bang | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 10097/2017 | Eiendomskontoret Ferdigbefaring, Straumbo Eldrebolig http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615731 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 85/2019 | Eiendomskontoret Eldre dokumentasjon http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615771 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 125/2019 | Byteknikk, Parkeringsenheten Tinglyst skjøte på gbnr 41/43 og 1475 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615743 Type: Innkomne brev | Avs/Mot: FORSVARSBYGG | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 97/2019 | Eiendomskontoret