Postliste http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.bodo.kommune.no Svar på søknad ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Irene Holm Belsom | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 4/2019 | Geodata Tegningsliste nr 10 rev V http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615774 Type: Innkomne brev | Avs/Mot: U2 ARKITEKTER AS | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 128/2019 | Eiendomskontoret Overtagelsesprotokoll - Grunnarbeider og utenomhus http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615719 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 73/2019 | Eiendomskontoret Overtagelsesprotokoll - K201 Bygningsarbeider og utenomhus http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615718 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 72/2019 | Eiendomskontoret Overtagelsesprotokoll - K401 Elektrotekniske anlegg http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615717 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 71/2019 | Eiendomskontoret Overtagelsesprotokoll - K310 Røranlegg http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615716 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 70/2019 | Eiendomskontoret Overtakelsesprotokol - K360 Luftbehandlings anlegg http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615715 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 69/2019 | Eiendomskontoret Overtakelsesprotokoll - K201 bygningsarbeider arbeider og utenomhus http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615714 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 68/2019 | Eiendomskontoret Klage - Tom Erlend Kristiansen - Rønvikveien 13 A - ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/613888 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 27986/2017 | Geodata Klage - Eldbjørg Nilsen - Kråkholmbukta 3 ***** ***** ***** 3 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/613798 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 27896/2017 | Geodata Kontrakt - Ny atkomst til kvalvikodden - Sweco http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615710 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 64/2019 | Byplankontoret Svar på søknad om fortsatt skolegang på Hunstad barneskole - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/612037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 26135/2017 | Hunstad barneskole Vedlegg - Miljøtilskudd 2010 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615739 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 93/2019 | Landbrukskontoret Svar på søknad om skolebytte - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/493877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 5670/2016 | Bodøsjøen skole Taushetserklæring - Sunniva J. Hågensen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615779 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 133/2019 | HR-kontoret Tilbakekalling av mappe ***** ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/611793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 25891/2017 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Kopi av mappe ***** ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/600501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 14600/2017 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Kopi av mappe ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/599830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 13929/2017 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Formular for kontrakt om Prosjekteringsoppdrag http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615733 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 87/2019 | Byplankontoret Særutskrift formannskapet 15.12.2016 - Søknad om tilskudd - foreningen fotballbane for jenter og gutter i Kobanê http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/595465 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Rune Lund Sommerseth | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 9564/2017 | Politisk sekretariat Evaluering av IP 2017-2018 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/612686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 26784/2017 | Helsesøstertjenesten Søknad fra Rune Paulsen om økonomisk støtte til festivalen Barents Pesnia. http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536327 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 47292/2016 | Politisk sekretariat Årsevaluering IOP skoleåret 15/16 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/525991 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 37147/2016 | Rønvik skole Anskaffelsesprotokoll http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615692 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 46/2019 | Byteknikk Refusjon av lønnsmidler våren 2016 for elev med utvidet SFO. http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bodø Kommune v/Tildelingskontoret Inger Ann Hansen | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 30992/2016 | Tverlandet skole Innkalling til ansvarsgruppemøte 26.april 2017 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/611455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 25553/2017 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Referat fra samarbeidsmøte 25. januar 2017 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/606046 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 20144/2017 | Tverlandet skole Spesialpedagogisk hjelp - reduksjon foreldrebetaling - ***** ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/542986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 53931/2016 | Barnehagekontoret Tenkepause. http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/605583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 19681/2017 | Alberthaugen skole Referat fra samarbeidsmøte 14.12.2016 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 93176/2016 | Løpsmark skole Spesialpedagogisk hjelp - reduksjon foreldrebetaling - ***** ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/542941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 53886/2016 | Barnehagekontoret Spesialpedagogisk hjelp - reduksjon foreldrebetaling - ***** ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/542934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 53879/2016 | Barnehagekontoret Signert anskaffelsesprotokoll http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615703 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 57/2019 | Byteknikk Sammendrag møte 16.02.17 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 12107/2017 | Bodøsjøen skole Spesialpedagogisk hjelp - reduksjon foreldrebetaling - ***** ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/542930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 53875/2016 | Barnehagekontoret Spesialpedagogisk hjelp - reduksjon foreldrebetaling - ***** ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541592 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 52537/2016 | Barnehagekontoret HMS-plan http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615712 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 66/2019 | Eiendomskontoret Spesialpedagogisk hjelp - reduksjon foreldrebetaling - ***** ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 52535/2016 | Barnehagekontoret Spesialpedagogisk hjelp - reduksjon foreldrebetaling - ***** ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/541589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 52534/2016 | Barnehagekontoret Sammendrag fra ansvarsgruppemøte 05.03.15 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/412917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 17558/2015 | Bodøsjøen skole Signert anskaffelsesprotokoll http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615701 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 55/2019 | Byteknikk Ang. Refusjonskrav fosterhjemsplassert elev. http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/595175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana kommune v/skoleavd. | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 9274/2017 | Alberthaugen skole Refusjonskrav fosterhjemplassert elev - Alberthaugen skole - høsten 2016 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rana kommune v/ Skolesjefen | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 94746/2016 | Grunnskolekontoret Sammendrag fra ansvarsgruppemøte 25.01.17 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/592435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 6536/2017 | Bodøsjøen skole Enkeltvedtak - spesialundervisning http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 42167/2016 | Saltstraumen skole Referat fra samarbeidsmøte på Bodin vgs. http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 38444/2016 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Skolegangen i desember http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/579012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bodø ungdomssenter m.fl. | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 89946/2016 | Alberthaugen skole Lulesamisk fjernundervisning - høsten 2016 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lenvik kommune, grunnskole | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 95392/2016 | Grunnskolekontoret Signert anskaffelsesprotokoll http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615702 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 56/2019 | Byteknikk Notat om behov for tilrettelegging i vg. skole. http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/519731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ped. psyk rådgiver Heidi Mikalsen m.fl. | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 30988/2016 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Handlingsplan - Rensåsen barnhage http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615750 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 104/2019 | Rensåsen barnehage Samarbeidsmøte 12.01.2016 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/490176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 2077/2016 | Løpsmark skole Referat fra samarbeidsmøte onsdag 8. februar 2017 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/595727 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 9826/2017 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Innkalling til ansvarsgruppemøte 06.04.17 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/609778 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 23876/2017 | Barne- og familieenheten Tilsyn - handlingsplan for oppretting av avvik og merknader - Saltstraumen barnehage http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615749 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 103/2019 | Barnehagekontoret Kontrakt - Trafikkanalyse Rådhusparken/ Solparken - Asplam Viak AS http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615711 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 65/2019 | Byplankontoret Individuelle plan for ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/542644 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 53589/2016 | Helsesøstertjenesten Sammendrag fra ansvarsgruppemøte http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 26905/2016 | Bodøsjøen skole Referat fra ansvarsgruppemøte 23.11.16 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/576525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 87459/2016 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Tilsyn - egenmelding 1 og 2 - Maurtua barnehage http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615747 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 101/2019 | Barnehagekontoret Referat fra samarbeidsmøte 22.mars 2017 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/610810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 24908/2017 | Løding skole Søknad om fritak for karaktervurdering i engelsk http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/611102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 25200/2017 | Tverlandet skole Tilsyn - egemelding 1 og 2 - Bjerkenga miljøbarnehage http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615746 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 100/2019 | Barnehagekontoret Referat samarbeidsmøte 31.08.2016 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/554160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 65102/2016 | Løpsmark skole Henvisning til PP-tjeneste for videregående opplæring http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/613134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PPT for videregående opplæring i Bodø | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 27232/2017 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/598094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Boholm | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 12193/2017 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Logg http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615665 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.02.2019 | RegistryNumber: 19/2019 | Alberthaugen skole Organisering av opplegg uke 14. http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/613238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.02.2019 | RegistryNumber: 27336/2017 | Alberthaugen skole Individuell plan revidert juni 2016 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/536305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 47270/2016 | Helsesøstertjenesten Referat fra samarbeidsmøte 1.02.2017 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/594405 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8505/2017 | Løpsmark skole Referat fra samarbeidsmøte 13. mars 2017 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/611575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 25673/2017 | Tverlandet skole Organisering av opplegg før påske. http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/611658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.02.2019 | RegistryNumber: 25756/2017 | Alberthaugen skole Enkeltvedtak - spesialundervisning http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.12.2019 | RegistryNumber: 42216/2016 | Saltstraumen skole Referat fra samarbeidsmøte 22.mars 2017 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/610805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 24903/2017 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Takstvedtakene opprettholdes. Sakene oversendes klagenemnda. http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/614170 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 28268/2017 | Geodata Tenkepause. http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/605520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.02.2019 | RegistryNumber: 19618/2017 | Alberthaugen skole Referat fra samarbeidsmøte 27.03.2017 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/611640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 25738/2017 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Referat fra samarbeidsmøte 18.mai 2016 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 37373/2016 | Saltstraumen skole Ubebygde tomter, landbruk mv http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/614166 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 28264/2017 | Geodata MEMO Grensen - ny utbygger SUS http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/593637 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 7737/2017 | Eiendomskontoret Takstendringer - ubebygde tomter landbrukseiendommer mv. http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/614158 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 28256/2017 | Geodata Signert endringsavtale - estetikkveileder http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/615709 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 63/2019 | Byplankontoret Vedtak etter § 9a-1 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/577321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 88255/2016 | Saltstraumen skole BS 4/1673 Tillatelse - deling av grunneiendom på vilkår http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/487267 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ikke fordelt til saksbehandler | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 90217/2015 | Eiendomskontoret ***** ***** ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/600513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 14612/2017 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Spørsmål om endring av takst http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/614155 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 28253/2017 | Geodata Innvilget søknad om utvidet tid på eksamen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 39046/2016 | Bodøsjøen skole Halvårsrapport - vår 2016 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/535876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 46849/2016 | Skivik barnehage Referat fra samarbeidsmøte 29.mars 2017 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/612572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 26670/2017 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Spørsmål om endring av indre faktor http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/614154 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 28252/2017 | Geodata Halvårsrapport juni 2016 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/539098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 50043/2016 | Årnesveien barnehage Spørsmål om matrikkelendringer http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/614153 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 28251/2017 | Geodata Avslutning av tjenester fra Logopedtjenesten v/Fagteamet http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/523663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 34864/2016 | Barnehagekontoret Henvisning til PP-tjeneste for videregående opplæring http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/612163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PPT for videregående opplæring i Bodø | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 26261/2017 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Årsevaluering 2014/15 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 35784/2015 | Rønvik skole Avslag http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/610841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 24939/2017 | HR-kontoret Enkeltvedtak - spesialundervisning http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/531115 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 42185/2016 | Saltstraumen skole Referat fra møte 06.04.16 http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/515607 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 26921/2016 | Skivik barnehage Avslag http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/610840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 24938/2017 | HR-kontoret Ny saksbehandler i PPT http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 92978/2016 | Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste