Postliste RSS fra einnsyn.bodo.kommune.no. http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.bodo.kommune.no Filtrering: Tittel: Diverse dokumentasjon - etter skade Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615742 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.09.2019 | Journalnr: 96/2019 | Avdeling: Boligkontoret | Tittel: Vedlegg - Miljøtilskudd 2010 Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615739 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 93/2019 | Avdeling: Landbrukskontoret | Tittel: Underskrevet avtaleskjema for kontrollmedlemskap i materialselskapenes ordninger for retur og gjenvinning av brukt emballasje Avs/Mot: Grønt Punkt Norge AS http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615738 Type: Innkomne brev | Avs/Mot: Grønt Punkt Norge AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 92/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: MEMO Grensen - ny utbygger SUS Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/593637 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 7737/2017 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: BS 4/1673 Tillatelse - deling av grunneiendom på vilkår Avs/Mot: Ikke fordelt til saksbehandler http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/487267 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ikke fordelt til saksbehandler | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 90217/2015 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Jernbaneveien rundkjøring forslag budsjett Avs/Mot: Statens vegvesen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/607999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 22097/2017 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Jernbaneveien rundkjøring Forslag budsjett Avs/Mot: Statens vegvesen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/607997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 22095/2017 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Oversikt kommunale næringstomter Bodø 06.03.2015 Avs/Mot: Roger Jenssen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/413427 Type: Internt notat | Avs/Mot: Roger Jenssen | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 18049/2015 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Fradeling areal til vei ved City nord Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/497593 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 9278/2016 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Sjøguttskolen erverv for Bodø kommune fra Mæln borettslag - dokumentasjon av oppgjør til Mæln brl gnr 138 bnr 3880 Avs/Mot: Arkiv i Nordland http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/379207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arkiv i Nordland | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 68452/2014 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Leie av lokaler til Alberthaugen skole - undertegnet leieavtale oversendes Avs/Mot: Nordland Fylkeskommune http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/580281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland Fylkeskommune | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 91215/2016 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Historikk Klekkeri avtale – Gnr 44 bnr 58 Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/597967 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 12066/2017 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Landego foto kai Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/579642 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 90576/2016 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Søknad om kjøp av tilleggsareal til Osphaugveien 33 A Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/379224 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 68469/2014 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Tilbakemelding areal kyststi Bodøsjøen Avs/Mot: Stein Haugen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/530791 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Stein Haugen | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 41863/2016 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Fullmakt i saker tilknyttet jordskifteloven Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/520069 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 31324/2016 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Salg av festede eiendommer Garnveien 5 - Den Læstadianske forsamling i Bodø Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/387555 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 76574/2014 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Ingen merknader tomt til klekkeri Avs/Mot: Lars Bang http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/595998 Type: Internt notat | Avs/Mot: Lars Bang | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 10097/2017 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Opphør av leieforholdet for utleie av lokaler i Gråholten tilfluktsrom Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/378043 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 67323/2014 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Avtale om kjøp av kommunalt areal Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/597293 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 11392/2017 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Søknad om kjøp av areal mellom Moloveien 20 og Hålogalandsgata Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/379107 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 68360/2014 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Busstopp Bodøsjøen Avs/Mot: Nils Bjørnar Nilsen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/530773 Type: Internt notat | Avs/Mot: Nils Bjørnar Nilsen | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 41846/2016 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: P176 Bodøsjøen borettslag - utvidelse av busslomme i Bodøsjøveien Avs/Mot: Nils Bjørnar Nilsen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/530771 Type: Internt notat | Avs/Mot: Nils Bjørnar Nilsen | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 41844/2016 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Uttalelse Kjøp av tilleggstomt - Kåre Abelsen - Olav V gate 97 Avs/Mot: David Losvik http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/591594 Type: Internt notat | Avs/Mot: David Losvik | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 5695/2017 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Kongens gate , fortau Avs/Mot: Odd Reinvik http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/591279 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Odd Reinvik | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 5380/2017 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Kongens gate , arealer Avs/Mot: Odd Reinvik http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/591278 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Odd Reinvik | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 5379/2017 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: MEMO CN eiendomsutvikling AS håndgivelse Løding vestre Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/576517 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 87451/2016 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: MEMO Salten Gårdsdrift AS - Bestemorenga Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/547868 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 58813/2016 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Verneområder Helse- og omsorgsavdelingen Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/600657 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 14756/2017 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: Avtale mellom Salten Brann IKS of Bodø Kommune v/Boligkontoret Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615736 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.08.2019 | Journalnr: 90/2019 | Avdeling: Eiendomskontoret |