Postliste RSS fra einnsyn.bodo.kommune.no. http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.bodo.kommune.no Filtrering: Tittel: Referat fra ansvarsgruppemøte 15.11.12 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615785 Type: Innkomne brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2020 | Journalnr: 5/2020 | Avdeling: Hunstad ungdomsskole | Tittel: SV: Bjørndalstoppen 24 - svarbrev fra Knut Bjarne Klaussen Avs/Mot: Knut-Bjarne Klaussen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/583291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut-Bjarne Klaussen | Journaldato: 20.02.2020 | Journalnr: 94224/2016 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: test Avs/Mot: test http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: test | Journaldato: 10.01.2020 | Journalnr: 1/2020 | Avdeling: Ufordelt/sendt tilbake til arkiv | Tittel: Referat fra samarbeidsmøte 18.mai 2016 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/526227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | Journalnr: 37373/2016 | Avdeling: Saltstraumen skole | Tittel: Referat fra samarbeidsmøte 27.03.2017 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/611640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | Journalnr: 25738/2017 | Avdeling: Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste | Tittel: Årsevaluering 2014/15 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/431693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2020 | Journalnr: 35784/2015 | Avdeling: Rønvik skole | Tittel: Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 og forvaltningsloven § 13A nr 1 Avs/Mot: Barneverntjenesten http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/385335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barneverntjenesten | Journaldato: 02.01.2020 | Journalnr: 74413/2014 | Avdeling: Bodøsjøen skole | Tittel: Særutskrift formannskapet 15.12.2016 - Søknad om tilskudd - foreningen fotballbane for jenter og gutter i Kobanê Avs/Mot: Rune Lund Sommerseth http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/595465 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Rune Lund Sommerseth | Journaldato: 18.12.2019 | Journalnr: 9564/2017 | Avdeling: Politisk sekretariat | Tittel: Søknad fra Rune Paulsen om økonomisk støtte til festivalen Barents Pesnia. Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/536327 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.12.2019 | Journalnr: 47292/2016 | Avdeling: Politisk sekretariat | Tittel: Årsevaluering IOP skoleåret 15/16 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/525991 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.12.2019 | Journalnr: 37147/2016 | Avdeling: Rønvik skole | Tittel: Enkeltvedtak - spesialundervisning Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/531146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.12.2019 | Journalnr: 42216/2016 | Avdeling: Saltstraumen skole | Tittel: Rådhusmøtet 2016 - tildeling Avs/Mot: Elisabeth Thielemann http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/519461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Thielemann | Journaldato: 18.12.2019 | Journalnr: 30721/2016 | Avdeling: Bratten Aktivitetspark | Tittel: Rådhusmøte 2016 - tildeling Avs/Mot: Ståle Ellefsen Aasjord http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/519449 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ståle Ellefsen Aasjord | Journaldato: 18.12.2019 | Journalnr: 30709/2016 | Avdeling: Bratten Aktivitetspark | Tittel: Søknad om straksmidler - avslått Avs/Mot: Sigurd Lamark http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/591510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sigurd Lamark | Journaldato: 18.12.2019 | Journalnr: 5611/2017 | Avdeling: Bratten Aktivitetspark | Tittel: Søknad BUR, Unge Stormen - innvilget Avs/Mot: Charlotte Nyheim http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/580847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Charlotte Nyheim | Journaldato: 18.12.2019 | Journalnr: 91781/2016 | Avdeling: Bratten Aktivitetspark | Tittel: Søknad om straksmidler - søknad innvilget Avs/Mot: Multilan v/Vebjørn Dobakk http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/580834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multilan v/Vebjørn Dobakk | Journaldato: 18.12.2019 | Journalnr: 91768/2016 | Avdeling: Bratten Aktivitetspark | Tittel: Revidering av Individuell plan for ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/542680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.12.2019 | Journalnr: 53625/2016 | Avdeling: Helsesøstertjenesten | Tittel: Søknad om støtte til grafitti kurs, Unge Stormen - innvilget Avs/Mot: Unge Stormen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/561595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unge Stormen | Journaldato: 18.12.2019 | Journalnr: 72534/2016 | Avdeling: Bratten Aktivitetspark | Tittel: Søknad om straksmidler - innvilget Avs/Mot: Bamse B,v/Anja Marie Ripnes Amundsen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/561574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bamse B,v/Anja Marie Ripnes Amundsen | Journaldato: 18.12.2019 | Journalnr: 72513/2016 | Avdeling: Bratten Aktivitetspark | Tittel: Møtereferat - 721 -TS2 Nye Sjøgata, workshop 2 Avs/Mot: Knut Kaspersen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/601462 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Knut Kaspersen | Journaldato: 18.12.2019 | Journalnr: 15561/2017 | Avdeling: Byplankontoret | Tittel: Søknad Mental Helse ungdom Bodø - innvilget Avs/Mot: Mental Helse ungdom v/Nora Stemland http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/551465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mental Helse ungdom v/Nora Stemland | Journaldato: 18.12.2019 | Journalnr: 62408/2016 | Avdeling: Bratten Aktivitetspark | Tittel: Søknad om å få innvilget penger - søknad innvilget Avs/Mot: Grønn ungdom Nordland v/Vilde Sofie Nohr http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/536470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grønn ungdom Nordland v/Vilde Sofie Nohr | Journaldato: 18.12.2019 | Journalnr: 47432/2016 | Avdeling: Bratten Aktivitetspark | Tittel: Søknad om økonomisk støtte, Bynatt 2016 - avslått Avs/Mot: Bodø Kirkelige fellesråd - trosopplæring http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/516643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bodø Kirkelige fellesråd - trosopplæring | Journaldato: 18.12.2019 | Journalnr: 27945/2016 | Avdeling: Bratten Aktivitetspark | Tittel: Søknad om penger til Star Wars Marathon - avslått Avs/Mot: Unge stormen v/Steinar Fiva Sørensen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/516591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unge stormen v/Steinar Fiva Sørensen | Journaldato: 18.12.2019 | Journalnr: 27893/2016 | Avdeling: Bratten Aktivitetspark | Tittel: Søknad om straksmidler - ikke innvilget Avs/Mot: Ola Strand Rønning http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/497768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Strand Rønning | Journaldato: 18.12.2019 | Journalnr: 9451/2016 | Avdeling: Bratten Aktivitetspark | Tittel: Årsevaluering 2014/15 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/431687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 35778/2015 | Avdeling: Rønvik skole | Tittel: Enkeltvedtak - spesialundervisning Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/531096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | Journalnr: 42167/2016 | Avdeling: Saltstraumen skole | Tittel: Sammendrag fra ansvarsgruppemøte 25.01.17 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/592435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | Journalnr: 6536/2017 | Avdeling: Bodøsjøen skole | Tittel: Årsrapport IOP 2015/2016 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/535918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | Journalnr: 46891/2016 | Avdeling: Alstad ungdomsskole | Tittel: Svar på pålegg om opplysninger fra skolen Avs/Mot: Barneverntjenesten http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/613479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barneverntjenesten | Journaldato: 25.11.2019 | Journalnr: 27577/2017 | Avdeling: Hunstad ungdomsskole |