Postliste RSS fra einnsyn.bodo.kommune.no. http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.bodo.kommune.no Filtrering: Tittel: Årsevaluering 2014/15 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/431687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2019 | Journalnr: 35778/2015 | Avdeling: Rønvik skole | Tittel: Sammendrag fra ansvarsgruppemøte 25.01.17 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/592435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | Journalnr: 6536/2017 | Avdeling: Bodøsjøen skole | Tittel: Enkeltvedtak - spesialundervisning Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/531096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | Journalnr: 42167/2016 | Avdeling: Saltstraumen skole | Tittel: Årsrapport IOP 2015/2016 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/535918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | Journalnr: 46891/2016 | Avdeling: Alstad ungdomsskole | Tittel: Svar på pålegg om opplysninger fra skolen Avs/Mot: Barneverntjenesten http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/613479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barneverntjenesten | Journaldato: 25.11.2019 | Journalnr: 27577/2017 | Avdeling: Hunstad ungdomsskole | Tittel: Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2016/2017 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/528888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | Journalnr: 40000/2016 | Avdeling: Rønvik skole | Tittel: Årsevaluering 2014/15 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/431672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | Journalnr: 35764/2015 | Avdeling: Rønvik skole | Tittel: Notat av hendelse på skolen 21. januar-15 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/400162 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | Journalnr: 5081/2015 | Avdeling: Bodøsjøen skole | Tittel: Ansvarsgruppemøte 20.03.17 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/609065 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | Journalnr: 23163/2017 | Avdeling: Bodøsjøen skole | Tittel: Avslutning av enkeltvedtak etter brudd på § 9A-3 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/441372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2019 | Journalnr: 45248/2015 | Avdeling: Rønvik skole | Tittel: ***** ***** Avs/Mot: Mette Vassbotn Edvardsen m.fl. http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/595586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Vassbotn Edvardsen m.fl. | Journaldato: 25.11.2019 | Journalnr: 9685/2017 | Avdeling: Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste | Tittel: Referat Fagmøte Lillevollen 9.2.2017 Avs/Mot: Personalet i Lillevollen http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/596656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Personalet i Lillevollen | Journaldato: 25.11.2019 | Journalnr: 10755/2017 | Avdeling: Miljøtjenesten | Tittel: Taushetserklæring - Sunniva J. Hågensen Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615779 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.11.2019 | Journalnr: 133/2019 | Avdeling: HR-kontoret | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615776 Type: Innkomne brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 130/2019 | Avdeling: Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615777 Type: Innkomne brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 131/2019 | Avdeling: Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste | Tittel: Tegningsliste nr 10 rev V Avs/Mot: U2 ARKITEKTER AS http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615774 Type: Innkomne brev | Avs/Mot: U2 ARKITEKTER AS | Journaldato: 26.09.2019 | Journalnr: 128/2019 | Avdeling: Eiendomskontoret | Tittel: Nedleggelse av Innstranden barnehage - underskriftskampanje Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615775 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.09.2019 | Journalnr: 129/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Eldre dokumentasjon Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615770 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.09.2019 | Journalnr: 124/2019 | Avdeling: Byteknikk, Parkeringsenheten | Tittel: Eldre dokumentasjon Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615773 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.09.2019 | Journalnr: 127/2019 | Avdeling: Byteknikk, Parkeringsenheten | Tittel: Angående søknad om parkeringstillatelse for handikappede Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615766 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.09.2019 | Journalnr: 120/2019 | Avdeling: Byteknikk, Parkeringsenheten | Tittel: Eldre dokumentasjon Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615771 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.09.2019 | Journalnr: 125/2019 | Avdeling: Byteknikk, Parkeringsenheten | Tittel: Eldre dokumentasjon Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615769 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.09.2019 | Journalnr: 123/2019 | Avdeling: Byteknikk, Parkeringsenheten | Tittel: Eldre dokumentasjon Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615772 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.09.2019 | Journalnr: 126/2019 | Avdeling: Byteknikk, Parkeringsenheten | Tittel: Garanti nr. 00935-02-1392486 - H&O Bernhardsen AS - gjelder parkering, kulvertering og skibru - Heia - Bodømarka Avs/Mot: DNB Banka ASA http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615763 Type: Innkomne brev | Avs/Mot: DNB Banka ASA | Journaldato: 25.09.2019 | Journalnr: 117/2019 | Avdeling: Kulturkontoret | Tittel: Skisse til protokoll - drøftingsmøte Bodø Rhythm Group, Stormen konserthus KF og Stormen bibliotek Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/529030 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.09.2019 | Journalnr: 40139/2016 | Avdeling: Biblioteket | Tittel: Kvartalsrapport Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615754 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.09.2019 | Journalnr: 108/2019 | Avdeling: Barneverntjenesten | Tittel: Avslutningsrapport Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615753 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.09.2019 | Journalnr: 107/2019 | Avdeling: Barneverntjenesten | Tittel: Handlingsplan - Rensåsen barnhage Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615750 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2019 | Journalnr: 104/2019 | Avdeling: Rensåsen barnehage | Tittel: Tilsyn - handlingsplan for oppretting av avvik og merknader - Saltstraumen barnehage Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615749 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2019 | Journalnr: 103/2019 | Avdeling: Barnehagekontoret | Tittel: Tilsyn - egenmelding 1 og 2 - Maurtua barnehage Avs/Mot: http://einnsyn.bodo.kommune.no:80/eInnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/615747 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2019 | Journalnr: 101/2019 | Avdeling: Barnehagekontoret |