eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2014/3272
:
Kommunereformen
:
Egil Johansen
:
Under behandling
:
Journalførende enhet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2014/3272 20161111 11.11.2016 Innkomne brev Vedrørende eventuell sammenslåing av kommunene Bodø og Steigen Fagforbundet Nordland
2014/3272 20161111 11.11.2016 Internt notat uten oppfølging Kommunereform - Bodø Steigen - innspill angående arkiv og servicetorg Svein Erik Moholt
2014/3272 20161004 04.10.2016 Innkomne brev Kommunereformen - brev fra Ap, V, H, FrP og Pensjonistpartiet i Steigen til politisk ledelse i Bodø Knut Andersen
2014/3272 20161005 05.10.2016 Saksframlegg/innstilling Kommunereform - Videre forhandlinger Bodø Steigen
2014/3272 20160927 27.09.2016 Utgående brev Videre forhandlinger kommunereform, Steigen og Bodø kommune Steigen kommune
2014/3272 20160909 09.09.2016 Innkomne brev Kommunereformen i Steigen Kommune Steigen kommune
2014/3272 20160908 08.09.2016 Innkomne brev Kommunestyrevedtak 07.09.16 - Vedtak om å videreforhandle kommunesammenslåing Steigen kommune
2014/3272 20160826 26.08.2016 Innkomne brev Invitasjon - Kommunereform: Presentasjon av Fylkesmannens tilrådning Fylkesmannen i Nordland
2014/3272 20160726 26.07.2016 Innkomne brev Videre prosess for kommuner som ikke rakk å ferdigstille arbeidet rundt kommunesammenslåing innen 1. juli Fylkesmannen i Nordland
2014/3272 20160720 20.07.2016 Innkomne brev Kommunereformen forlenget frist - ut 2016 Fylkesmannen i Nordland
2014/3272 20160708 08.07.2016 Innkomne brev Korrigert oversendelsesbrev -14/7756-53 Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur og størrelse Kommunal-og moderniseringsdep.
2014/3272 20160707 07.07.2016 Innkomne brev Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur - utsendelse av foreløpig rapport på bred innspillsrunde Det kgl. kommunal-og moderniseringsdepartement
2014/3272 20160707 07.07.2016 Innkomne brev Kvittering på innsendt rapporteringsskjema til Fylkesmannen i Nordland FYLKESMANNEN I NORDLAND
2014/3272 20160707 07.07.2016 Innkomne brev Politisk plattform - Ytre Salten Egil Johansen
2014/3272 20160705 05.07.2016 Innkomne brev Resultater - kommunereform opinionsundersøkelse - Bodø kommune Openion v/Nora Clausen
2014/3272 20160705 05.07.2016 Innkomne brev Videre prosess for kommuner som ikke rakk å vedta sammenslåing innen 1. juli - brev av 1.07.16 fra KMD Fylkesmannen i Nordland
2014/3272 20160726 26.07.2016 Utgående brev Spørsmål om kommunereformen - Bodø kommune SRG International AS
2014/3272 20160629 29.06.2016 Utgående brev Bodø kommune anmoder om utbetaling av tilskudd til innbyggerhøring FYLKESMANNEN I NORDLAND
2014/3272 20160628 28.06.2016 Innkomne brev Sprøsmål ang. synspunkter vedr. kommunereformen SRG International AS
2014/3272 20160624 24.06.2016 Innkomne brev Melding om vedtak - Steigen kommune Steigen kommune
2014/3272 20160726 26.07.2016 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Bystyret 16.6.2016 - Kommunereform - Bodø kommunes syn på sammenslåing Egil Johansen
2014/3272 20160620 20.06.2016 Innkomne brev Rapporteringsskjema vedtak kommunereformen Fylkesmannen i Nordland
2014/3272 20160527 27.05.2016 Innkomne brev Kommunereformen fram til endelig vedtak i kommunene (innen 1.juli) Fylkesmannen i Nordland
2014/3272 20160513 13.05.2016 Internt notat uten oppfølging Intensjonsavtale undertegnet - kommunesammenslåing Ida Maria Pinnerød m.fl.
2014/3272 20160513 13.05.2016 Innkomne brev Innspill - En storkommune i Salten vil bety flere muligheter og et sterkere fellesskap Bodøregionens utviklingsselskap
2014/3272 20160426 26.04.2016 Innkomne brev Innspill/kommentarer til politisk plattform Fagforbundet Nordland
2014/3272 20161020 20.10.2016 Utgående brev Referat fra møte forhandlingsutvalg kommunereform 8. april 2016 Adressater iflg liste
2014/3272 20160303 03.03.2016 Innkomne brev Melding om vedtak - Steigen kommunestyre Elin Grytøyr
2014/3272 20160301 01.03.2016 Innkomne brev Tilskudd til vei, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som vedtar sammenslåing Det Kgl. komunal-og moderniseringsdepartementet
2014/3272 20160225 25.02.2016 Saksframlegg/innstilling Kommunereform - null alternativet
2014/3272 20160218 18.02.2016 Internt notat uten oppfølging Særutskrift bystyrets behandling 11.02.16 - Ad. Formannskapets sak 16/15 - kommunereform - status og veien videre Egil Johansen
2014/3272 20160204 04.02.2016 Saksframlegg/innstilling Ad. Formannskapets sak 16/15 - kommunereform - status og veien videre
2014/3272 20160122 22.01.2016 Innkomne brev Tilbakemelding - intensjonsgrunnlaget "Vestfjord" kommune Saltdal Kommune
2014/3272 20160121 21.01.2016 Saksframlegg/innstilling Kommunereform - Status og videre arbeid
2014/3272 20160120 20.01.2016 Innkomne brev Vil melde seg på Intensjonsgrunnlaget "Vestfjord" kommune Saltdal kommune
2014/3272 20160120 20.01.2016 Internt notat uten oppfølging Særutskrift formannskapet 16.12.2015 -Kommunereformen - utredning av Røstmodellen Egil Johansen
2014/3272 20160120 20.01.2016 Utgående brev Møte rådmenn vedr. kommunereform 9. desember 2015 Røst kommune v/Randi Gregersen m.fl.
2014/3272 20151209 09.12.2015 Saksframlegg/innstilling Kommunereformen - utredning av Røstmodellen
2014/3272 20151109 09.11.2015 Internt notat uten oppfølging Særutskrift bystyrets behandling 29.10.15 - Kommunereform - status og videre prosess Asgeir Jordbru
2014/3272 20151106 06.11.2015 Innkomne brev Ber om møte ang. videre samtaler Steigen kommune
2014/3272 20151029 29.10.2015 Innkomne brev Videre arbeid med kommunereformen Kommunal-og moderniseringsdepartementet
2014/3272 20151007 07.10.2015 Saksframlegg/innstilling Kommunereform - status og videre prosess
2014/3272 20150914 14.09.2015 Innkomne brev Status for kommunereformarbeidet og videre prosess Fylkesmannen i Nordland
2014/3272 20150630 30.06.2015 Internt notat uten oppfølging Særutskrift formannskapets behandling 24.06.15 - Kommunereformen - oppsummering av nabopraten og veien videre. Tom Solli
2014/3272 20150617 17.06.2015 Saksframlegg/innstilling Kommunereformen - oppsummering av nabopraten og veien videre.
2014/3272 20150605 05.06.2015 Innkomne brev Tilbakemelding på status-kommunereformen Fylkesmannen i Nordland
2014/3272 20150605 05.06.2015 Utgående brev Invitasjon fra Bodø kommune til møte om oppsummering av nabopraten og veien videre - ny storkommune i Salten. Kommunene i Salten + Rødøy, Røst, Tysfjord og Værøy
2014/3272 20150616 16.06.2015 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte med Tysfjord - kommunereformen.
2014/3272 20150520 20.05.2015 Internt notat uten oppfølging Særutskrift bystyrets behandling 07.05.15 - Røst kommune - intensjonsavtale om digital fusjon og samarbeid om utvikling av nye Røst kommune. Tom Solli
2014/3272 20150519 19.05.2015 Internt notat uten oppfølging Særutskrift formannskapets møte 13.05.15 - Vedrørende tilskudd til folkehøring og informasjon til innbyggerne - kommunereformen. Tom Solli
2014/3272 20150522 22.05.2015 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte med Hamarøy - kommunereformen.
2014/3272 20150506 06.05.2015 Saksframlegg/innstilling Vedrørende tilskudd til folkehøring og informasjon til innbyggerne - kommunereformen.
2014/3272 20150430 30.04.2015 Innkomne brev Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen Det Kgl. kommunal-og moderniseringsdepartementet
2014/3272 20150518 18.05.2015 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte med Meløy kommune - kommunereformen.
2014/3272 20150518 18.05.2015 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereform Bodø kommune 21.april 2015
2014/3272 20150430 30.04.2015 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte med Saltdal kommune - kommunereformen.
2014/3272 20150430 30.04.2015 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte med Sørfold kommune - kommunereformen.
2014/3272 20150518 18.05.2015 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte med Røst kommune 16. april 2015 - kommunereform
2014/3272 20150518 18.05.2015 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte med Beiarn kommune 16.april - kommunereform.
2014/3272 20150518 18.05.2015 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte med Rødøy 16. april 2015 - kommunereform
2014/3272 20150417 17.04.2015 Saksframlegg/innstilling Røst kommune - intensjonsavtale om digital fusjon og samarbeid om utvikling av nye Røst kommune.
2014/3272 20150518 18.05.2015 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte med Værøy 27.mars 2015 - kommunereform.
2014/3272 20150616 16.06.2015 Internt notat uten oppfølging Fortelle en samlende historie om storkommunen Salten - framtidsbilder.
2014/3272 20150312 12.03.2015 Innkomne brev Informasjon om krav til utbetaling av midler til innbyggerinvolvering- kommunereform Fylkesmannen i Nordland
2014/3272 20150309 09.03.2015 Innkomne brev Kommunereformen i Lofoten - Røst Røst kommune
2014/3272 20150306 06.03.2015 Innkomne brev Kommunereformen - Særutskrift av formannskapets vedtak 03.03.15 Saltdal Kommune
2014/3272 20150518 18.05.2015 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte med Gildeskål kommune 27.2.15 - kommunereform.
2014/3272 20150518 18.05.2015 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereform Bodø kommune.
2014/3272 20150518 18.05.2015 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte med Steigen 26.2.15 - kommunereform
2014/3272 20150224 24.02.2015 Innkomne brev Takker ja til invitasjon til samtaler om kommunereformen Beiarn Kommune
2014/3272 20150206 06.02.2015 Innkomne brev Vedtak ang. invitasjon til samtaler om kommunereformen Hamarøy kommune
2014/3272 20150227 27.02.2015 Utgående brev Invitasjon til samtaler om kommunereform Rødøy kommune
2014/3272 20150227 27.02.2015 Utgående brev Invitasjon til samtaler om kommunereform Røst kommune
2014/3272 20150227 27.02.2015 Utgående brev Invitasjon til samtaler om kommunereform Fauske kommune
2014/3272 20150227 27.02.2015 Utgående brev Invitasjon til samtaler om kommunereform Værøy kommune
2014/3272 20150227 27.02.2015 Utgående brev Invitasjon til samtaler om kommunereform Tysfjord kommune
2014/3272 20150227 27.02.2015 Utgående brev Invitasjon til samtaler om kommunereform Meløy kommune
2014/3272 20150227 27.02.2015 Utgående brev Invitasjon til samtaler om kommunereform Hamarøy kommune
2014/3272 20150227 27.02.2015 Utgående brev Invitasjon til samtaler om kommunereform Steigen kommune
2014/3272 20150227 27.02.2015 Utgående brev Invitasjon til samtaler om kommunereform Sørfold kommune
2014/3272 20150227 27.02.2015 Utgående brev Invitasjon til samtaler om kommunereform Saltdal kommune
2014/3272 20150227 27.02.2015 Utgående brev Invitasjon til samtaler om kommunereform Beiarn kommune
2014/3272 20150227 27.02.2015 Utgående brev Invitasjon til samtaler om kommunereform Gildeskål kommune
2014/3272 20150518 18.05.2015 Internt notat uten oppfølging Organisering og media-strategi - kommunereformen
2014/3272 20150106 06.01.2015 Internt notat uten oppfølging Særutskrift formannskapets behandling 17.12.2014 - Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune Tom Solli
2014/3272 20150518 18.05.2015 Saksframlegg/innstilling Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune
2014/3272 20150518 18.05.2015 Internt notat uten oppfølging Særutskrift - bystyremøte 30.10.2014 - Kommunereformen Tom Solli
Versjon:5.2.2.1