eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 06 24 20150624 24.06.2015 09:00 Rådhuset Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS952015 PS 95/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement
0 PS1022015 PS 102/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Betjening av IK Grand Bodøs gjeld til Bodø kommune
0 PS1002015 PS 100/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Engmark barnehage - vurdering av kjøp eller videre leie
0 PS1042015 PS 104/2015 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Tilbakekalling av serveringsbevilling
0 PS1052015 PS 105/2015 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Viggo Andreassen, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag§ 6.
0 PS972015 PS 97/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lokalisering turnhall
0 PS982015 PS 98/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Svar på høring angående finansieringsmodell private barnehager
0 PS962015 PS 96/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppstart - revisjon av eierskapsmelding
0 PS992015 PS 99/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Overdragelse av festerett for hyttetomt gnr. 102/1 festenr. 1
0 PS932015 PS 93/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kenneth Karlsen, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag
0 PS1032015 PS 103/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunereformen - oppsummering av nabopraten og veien videre.
0 PS912015 PS 91/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om serverings- og skjenkebevilling i Fembøringens Cafe, Kjerringøy
0 PS922015 PS 92/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om salgsbevilling i Eurospar Koch etter eierskifte
0 PS1062015 PS 106/2015 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Søknad om utvidet serverings- og skjenkeareal til uteservering
0 PS942015 PS 94/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Henrik Svendsen, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §. 6
0 PS902015 PS 90/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om utvidelse av serverings- og skjenkearealet for uteservering, Stormen Teater- og Konserthus
0 PS1012015 PS 101/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rente- og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø Håndballklubb
0 RS112015 RS 11/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Orientering – Innføring av styringssystem i Bodø Kommune
0 RS132015 RS 13/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 17. mai 2015 - Rapport
0 RS122015 RS 12/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nedleggelse av OKIS
Versjon:5.2.2.1