eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Bystyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 12 10 20151210 10.12.2015 09:00 Rådhuset Bystyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO192015 FO 19/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Hans Petter Horsgaard - Bypakke Bodø
0 FO202015 FO 20/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Joakim Sennesvik -Nye Bodø Rådhus
0 FO212015 FO 21/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Grethe Monica Fjærvoll - Hunstadsenteret
0 FO222015 FO 22/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Hans Christian Fjærvoll - El-biler
0 PS1442015 PS 144/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilleggsbevilgning til utbedring MS Helligvær
0 PS1512015 PS 151/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Leksehjelp i grunnskolen
0 PS1372015 PS 137/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø kommunes høringsuttalelse til konsesjonssøknad ny 132 kV kraftledning Hopen-Tjønndal samt omlegging ved Hopen Trafostasjon
0 PS1412015 PS 141/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finansiering av Rådhusprosjktet
0 PS1462015 PS 146/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi - 2.gangs behandling
0 PS1302015 PS 130/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett 2016
0 PS1682015 PS 168/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS1692015 PS 169/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Interpellasjon
0 PS1392015 PS 139/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på reguleringsplan for Aspåsveien 1
0 PS1642015 PS 164/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Havn KF - valg av styre
0 PS1612015 PS 161/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Råd for funksjonshemmede - valg av brukerrepresentanter for perioden 2015 - 2019
0 PS1632015 PS 163/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø eldreråd - valg av brukerrepresentanter for perioden 2015 - 2019
0 PS1482015 PS 148/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring i vedtekter barnehage
0 PS1492015 PS 149/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2016
0 PS1382015 PS 138/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klagesak områdereguleringsplan Mørkvedbukta
0 PS1562015 PS 156/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Rythm Group
0 PS1572015 PS 157/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Stormen – beslutningsprosess og merverdiavgiftsbehandling
0 PS1342015 PS 134/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppstart kommunal planstrategi 2016 - 2020
0 PS1452015 PS 145/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll KOSTRA analyse 2014 Bodø kommune
0 PS1522015 PS 152/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rullering av Plan for idrett og friluftsliv for 2016 - 2019
0 PS1422015 PS 142/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nye Tverlandet skole - Realisering av skolen i forhold til investeringsbudsjettet
0 PS1472015 PS 147/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjekt " Sammen om den gode dagen"- Livsgledesykehjem
0 PS1402015 PS 140/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter
0 PS1322015 PS 132/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Kulturhus KF. Årsbudsjett 2016.
0 PS1532015 PS 153/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune
0 PS1552015 PS 155/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale
0 PS1432015 PS 143/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS
0 PS1502015 PS 150/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Arealdisponeringsplan Bestemorenga
0 PS1272015 PS 127/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplan 2016-2019. Årsbudsjett 2016
0 PS1282015 PS 128/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Havn KF. Årsbudsjett 2016.
0 PS1622015 PS 162/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ruspolitisk råd - valg av brukerrepresentanter for perioden 2015 - 2019
0 PS1602015 PS 160/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av styrer, nemnder og råd, del 2 - 2015 - 2019
0 PS1652015 PS 165/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Spektrum KF - valg av styre
0 PS1592015 PS 159/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsrevisjon Bodø Havn KF - oversendt fra kontrollutvalget
0 PS1362015 PS 136/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø kommunes prioriteringer til Regional transportplan (RTP)
0 PS1582015 PS 158/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015
0 PS1292015 PS 129/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2016.
0 PS1662015 PS 166/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Kulturhus KF - valg av styre
0 PS1542015 PS 154/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll AS Vinmonopolet - etablering av utsalgssted på Hunstadsenteret
0 PS1352015 PS 135/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring av søknad fra SMA Nordland A/S om driftskonsesjon for Kvitberget i Bodø kommune
0 PS1312015 PS 131/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø kirkelige fellesråd. Årsbudsjett 2016.
0 PS1702015 PS 170/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bosetting av flyktninger 2016 og 2017 II
0 RS172015 RS 17/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoller fra kontrollutvalgets møter 23.10.15 og 23.11.15
0 RS152015 RS 15/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rullering av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - orientering om arbeidet
0 RS182015 RS 18/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteplan 2016
0 RS162015 RS 16/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i befolkningen
Versjon:5.2.2.1