eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Bystyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 10 29 20151029 29.10.2015 09:00 Rådhuset Bystyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1092015 PS 109/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Kvartal 98, felt B12
0 PS1132015 PS 113/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Hunstadsenteret og oppbygging etter brann.
0 PS1142015 PS 114/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 2/2015 med budsjettreguleringer
0 PS1102015 PS 110/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - detaljregulering for søndre del av kvartal 21, Bodø sentrum
0 PS1212015 PS 121/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunereform - status og videre prosess
0 PS1012015 PS 101/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godtgjøringsreglement 2015 - 2019
0 PS1262015 PS 126/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Ole Hjartøy om fritak fra Politiske verv i perioden 2015 - 20119
0 PS1022015 PS 102/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift
0 PS1192015 PS 119/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskatt 2016
0 PS1122015 PS 112/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak - Detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt
0 PS1112015 PS 111/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalnes hyttefelt - krav om lovlighetskontroll
0 PS1152015 PS 115/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll AD sak 15/128 Tertialrapport 2/2015 med budsjettreguleringer - Ekstraordinær nedbetaling av lån
0 PS1172015 PS 117/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Havn KF - Tertialrapport2/2015.
0 PS1182015 PS 118/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Kulturhus KF - Tertialrapport 2/2015.
0 PS972015 PS 97/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av ordfører 2015 - 2019
0 PS982015 PS 98/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av varaordfører 2015 - 2019
0 PS992015 PS 99/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av komitèer, organisasjonsutvalg og kontrollutvalg
0 PS1252015 PS 125/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nytt parkerings - og parkanlegg for å dekke eksisterende parkeringsbehov i sentrum, samt parkeringskrav i forbindelse med etablering av nytt rådhus.
0 PS1032015 PS 103/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tekniske hjelpemidler - organisering
0 PS1042015 PS 104/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - områderegulering Saltstraumen sentrum
0 PS952015 PS 95/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunestyrevalget 2015 - godkjenning
0 PS1052015 PS 105/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling av områdereguleringsplan for Geitvågen
0 PS1062015 PS 106/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - detaljreguleringsplan for Rådhusparken/Solparken; Sentrum
0 PS1002015 PS 100/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av styrer, nemnder og råd 2015 - 2019
0 PS1072015 PS 107/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum
0 PS1202015 PS 120/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Udisponerte innkomne spillemidler 2015
0 PS1162015 PS 116/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Spektrum KF - Tertialrapport 2/2015.
0 PS962015 PS 96/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av formannskap 2015 - 2019
0 PS1242015 PS 124/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 2 tertial 2015
0 PS1082015 PS 108/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling detaljregulering planid 2014007 Sneveien 9-11
0 PS1222015 PS 122/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS1232015 PS 123/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Interpellasjon
0 RS122015 RS 12/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avrapportering status prosjekt Framtida vårres del og del 2
0 RS142015 RS 14/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ny by - ny flypass: Utredning av alternativer for byutvikling ved bygging av ny flyplass i Bodø
0 RS132015 RS 13/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunebarometeret 2015
Versjon:5.2.2.1