eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 03 09 20170309 09.03.2017 10:00 Moloveien 16, 6. etg. Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS182017 PS 18/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tomt til utleiebolig - Misvær eiendom AS
0 PS142017 PS 14/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vederlagsfri overdragelse av tomt til klekkeri Breiva - Bodø Jeger- og Fiskerforening
0 PS132017 PS 13/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nye adressenavn i Bodø
0 PS152017 PS 15/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om erverv av boligtomt Løding - Bodø boligbyggerlag.
0 PS122017 PS 12/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø kommunale boligstiftelse - endring av vedtekter
0 PS242017 PS 24/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vederlagsfri overdragelse av Givær skole og lærerbolig til Givær velforening
0 PS212017 PS 21/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2030
0 PS202017 PS 20/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Netthandel av øl - Utvidet salgsbevilling - Eurospar Hunstad
0 PS172017 PS 17/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utsending av varsel om at det forberedes vedtak om ekspropriasjon av negative servitutter
0 PS162017 PS 16/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Områderegulering vest for Molorota - Avklaring vedrørende kommunal deltakelse
0 PS232017 PS 23/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene
0 PS252017 PS 25/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppgradering av Leif Jenssons plass
0 PS192017 PS 19/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Spektrum KF - Søknad om kommunal garanti kr 40 000 000,-
0 PS222017 PS 22/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Status i barneverntjenesten
0 PS262017 PS 26/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag§ 6 - Toril og Bjarne Barthel
0 RS32017 RS 3/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll En offensiv boligpolitikk
0 RS42017 RS 4/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Status for arbeidet med Anne Karoline Norsk Jektefartsmuseum
0 RS22017 RS 2/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klatrehall i Mørkvedlia - status
Versjon:5.2.2.1