eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Bystyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 03 30 20170330 30.03.2017 10:00 Thon Hotel Nordlys Bystyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO52017 FO 5/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Ida Gudding Johnsen (V) - Papirløse asylsøkere
0 FO62017 FO 6/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Grethe Monica Fjærvoll (H) - Eiendomsskatt 2017 og 2018 i Bodø kommune
0 FO82017 FO 8/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Allan Ellingsen (FrP) - Eiendomsskatt - har prosessen vært ryddig og uhildet?
0 FO92017 FO 9/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Allan Ellingsen (FrP) - Reduksjon i eiendomsskatten
0 FO72017 FO 7/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Bente Haukås (KrF) - Reduksjon av eiendomsskatt i Bodø
0 PS402017 PS 40/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppgradering av Leif Jenssons plass
0 PS272017 PS 27/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Planlegging av Hålogalandsgata - føringer for videre arbeid
0 PS462017 PS 46/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Spektrum KF - Søknad om kommunal garanti kr 40 000 000,-
0 PS302017 PS 30/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling av detaljregulering for Tollbugata 9-13 og Hundholmen plass
0 PS262017 PS 26/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Status eiendomsskatt
0 PS392017 PS 39/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge
0 PS282017 PS 28/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden
0 PS332017 PS 33/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtak utlegging av kommunedelplan for grønnstruktur
0 PS312017 PS 31/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling av områderegulering for Nedre Hunstad
0 PS362017 PS 36/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll NAV Bodø - evaluering av gratis årskort i Nordlandsbadet
0 PS432017 PS 43/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skrive-regneløftet)
0 PS292017 PS 29/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av to bestemmelser i kommuneplanens arealdel.
0 PS472017 PS 47/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prinsipper for heltidskultur og bemanningsplaner i Bodø kommune.
0 PS412017 PS 41/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revisjon av Plan for idrett og friluftsliv 2018 - 2021 og offentlig ettersyn av planprogram
0 PS382017 PS 38/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Smittevernplan 2017-2020
0 PS372017 PS 37/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan 2017-2026
0 PS322017 PS 32/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling av områdereguleringsplan for Hunstad Sør del 2
0 PS452017 PS 45/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 1. Endring i godtgjøringsreglementet kapittel 2.3.1 Fast ledergodtgjøring2. Endring i godtgjøringsreglementets kapittel 4 Reiseutgifter, kostgodtgjøring og nattillegg
0 PS422017 PS 42/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Melding om oppstart av kommunedelplan for kultur 2018 - 2027. Orientering.
0 PS352017 PS 35/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2030
0 PS442017 PS 44/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådet i Bodø
0 PS342017 PS 34/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Statlig eiendomsstrategi og gjennomføringsplan for ny sivil lufthavn i Bodø - viljeserklæring og mandat for videre arbeid
0 RS52017 RS 5/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendt fra kontrollutvalget: Oppfølging av forvaltningsrevisjon Bodø Havn KF
0 RS42017 RS 4/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut En offensiv boligpolitikk
Versjon:5.2.2.1