eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 04 14 20160414 14.04.2016 10:00 Rådhuset Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS462016 PS 46/2016 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Bjørn Sandmo, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag
0 PS382016 PS 38/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om utsettelse av lån til Bodø kommune
0 PS442016 PS 44/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om skjenkebevilling, fotball-EM i Rådhusparken
0 PS322016 PS 32/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Grunnlagsdokument - Nasjonal Transportplan 2018-2029, uttalelse fra Bodø kommune
0 PS302016 PS 30/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Givær - ny molo og oppgradering av havn - ny politisk behandling
0 PS312016 PS 31/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nye eiendomskattevedtekter for Bodø kommune
0 PS342016 PS 34/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidert delegeringsreglement
0 PS352016 PS 35/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunens finansielle bidrag til å realisere Norsk Jektefartsmuseum
0 PS362016 PS 36/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Arctic Race og Norway 2016 - Bodø som vertsby
0 PS472016 PS 47/2016 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Kulturstipend 2016
0 PS372016 PS 37/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Anskaffelse av ny buss på Bratten
0 PS402016 PS 40/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Newton Flight Scandinavia - søknad om økonomisk støtte
0 PS332016 PS 33/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ferdigstilling - Omorganisering av styringsstruktur i prosjekter
0 PS432016 PS 43/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om serverings- og skjenkebevilling i Styrhuset pub.
0 PS392016 PS 39/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement
0 PS292016 PS 29/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kvalvikodden - planlegging adkomst. Finansiering konsekvensutredning
0 PS502016 PS 50/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjekt Hunstad kirke - forlik mellom Bodø kommune og ÅF Reinertsen AS
0 PS422016 PS 42/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om salgsbevilling i Joker Parkveien
0 PS482016 PS 48/2016 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Bodø bys kulturpris 2016
0 PS452016 PS 45/2016 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Salg av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
0 PS412016 PS 41/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll John Sommernes, søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6.
0 RS92016 RS 9/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Pilarer i DA Bodø
0 RS102016 RS 10/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø kommunale boligstiftelse - årsberetning og årsregnskap 2014
0 RS82016 RS 8/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samisk kulturuke og Samefolkets Dag i Bodø 1.-7. februar 2016 - rapport
Versjon:5.2.2.1