eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Bystyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 12 08 20161208 08.12.2016 10:00 Thon Hotel Nordlys Bystyresalen Bystyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1992016 PS 199/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Saltenstrategier 2016-2020
0 PS2072016 PS 207/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av vedtekter i kommunale barnehager
0 PS2012016 PS 201/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategisk næringsplan 2017 - 2021
0 PS1882016 PS 188/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017-2020
0 PS2192016 PS 219/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidert regelverk for utleie av offentlig gategrunn i tilknytning til midlertidige bygge- og anleggsarbeider
0 PS2122016 PS 212/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tusenhjemmet AS - videreutvikling
0 PS1982016 PS 198/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknader om fritak som lagrett- og tingrettsdommere.
0 PS1972016 PS 197/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Suppleringsvalg: Nytt varamedlem til komite for helse, omsorg og sosial. Nytt varamedlem til sakkyndig klagenemnd
0 PS1942016 PS 194/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av delegeringsreglementet i forbindelse med tilbakeføring av Eiendomsforetaket virksomhet til kommunen
0 PS2212016 PS 221/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prisliste for utleie av kommunal grunn til arrangementer, festivaler og opplevelsesaktiviteter
0 PS1952016 PS 195/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Anmodning om lovlighetskontroll - bystyrets vedtak i sak PS 16/180: Revidering bystyrets reglement
0 PS2082016 PS 208/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reforhandling avtale om særtilskudd - Studentongan barnehage
0 PS1892016 PS 189/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Betalingsregulativ for plan-, bygge- og delingssaker 2017
0 PS2032016 PS 203/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - forslag til endring av områderegulering for Kvalvikodden
0 PS2112016 PS 211/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Europeisk kulturhovedstad - Oppstart av søkeprosess
0 PS2002016 PS 200/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland - høringsuttalelse
0 PS2202016 PS 220/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utleie av kommunal grunn til arrangementer og festivaler
0 PS1912016 PS 191/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Stormen Konserthus Bodø KF - Årsbudsjett 2017
0 PS2172016 PS 217/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny by - ny flyplass - status og oppfølging
0 PS2182016 PS 218/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Heltidskultur - status og fremdrift
0 PS2162016 PS 216/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Øvingslokaler i Bodø kommune
0 PS2042016 PS 204/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prinsippavklaring - Utredning av Bypakke 2
0 PS1932016 PS 193/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Styrehonorar til kommunale foretak
0 PS1922016 PS 192/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Havn KF - Årsbudsjett 2017
0 PS1902016 PS 190/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Spektrum KF - Årsbudsjett 2017
0 PS2152016 PS 215/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny stilling som ivaretar forhold til museum, kulturminnevern og samiske forhold.
0 PS2102016 PS 210/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bosetting av flyktninger 2017
0 PS1962016 PS 196/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Stortings- og sametingsvalget 2017 - fastsettelse av antall valgdager
0 PS2132016 PS 213/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Felles destinasjonsorganisering i Salten - deltakelse
0 PS2092016 PS 209/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prioritering av søknader på statlige spillemidler 2017
0 PS2062016 PS 206/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Grønt flagg-ordning i barnehage og skole
0 PS2052016 PS 205/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017-2026 og høring av planprogram,
0 PS2142016 PS 214/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Udisponerte innkomne spillemidler 2016
0 PS2022016 PS 202/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Pilotprosjekt for planting av klimaskog.
0 RS292016 RS 29/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Prosjekt" Sammen om den gode dagen"- Livsgledesykehjem- status
0 RS282016 RS 28/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tjenestebeskrivelse for avlastning for barn og unge funksjonshemmede
0 RS302016 RS 30/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på verbal - lederstillinger i kommunens sentrale administrasjon
Versjon:5.2.2.1