eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Bystyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 10 27 20161027 27.10.2016 10:00 Thon Hotel Nordlys Bystyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO152016 FO 15/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Ida G. Johnsen (V) - Klimavennlige bygg betaler seg selv
0 FO142016 FO 14/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Astrid T. Olsen (SV) - Matberedskap i Bodø
0 FO162016 FO 16/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Linda Forsvik (Rødt) og Astrid T. Olsen (SV) - TISA
0 PS1632016 PS 163/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 2/2016 med budsjettreguleringer
0 PS1732016 PS 173/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kafedrift i Stormen bibliotek - konsept og økonomi
0 PS1682016 PS 168/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomistyring pleie og omsorg - en evaluering og videreføring av ABF
0 PS1652016 PS 165/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Spektrum KF. Tertialrapport 2 - 2016.
0 PS1662016 PS 166/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Stormen Konserthus KF. Tertialrapport 2 - 2016.
0 PS1822016 PS 182/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019
0 PS1702016 PS 170/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bolig- og jobbgaranti for tjenestemottakere som har fullførst rusbehandling
0 PS1832016 PS 183/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll 2016 - 2019
0 PS1862016 PS 186/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Organisering av drifts- og vedlikeholdsansvar for gatelys
0 PS1812016 PS 181/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revisjon II av organisasjonsutvalgets mandat og reglement
0 PS1792016 PS 179/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Orientering om implementering av innkjøpsavtaler i Bodø kommune og kommunale foretak(KF)
0 PS1872016 PS 187/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll AD: Notat vedrørende sluttbehandling av Mindre endring - Detaljregulering for deler av Hunstad sør (Haugen)
0 PS1802016 PS 180/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av bystyrets reglement
0 PS1782016 PS 178/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling Planstrategi 2016-2020 og oppstart revisjon Kommuneplanens samfunnsdel
0 PS1692016 PS 169/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse om forslag til endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
0 PS1712016 PS 171/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av matsentral mv i Bodø kommune
0 PS1722016 PS 172/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Faste tilskuddsavtaler - kultur
0 PS1742016 PS 174/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salten golfklubb - søknad om lån
0 PS1672016 PS 167/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Havn KF. Tertialrapport 2 - 2016.
0 PS1642016 PS 164/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Kommunale Eiendommer KF. Tertialrapport 2 - 2016.
0 PS1762016 PS 176/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Uttalelse Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025
0 PS1772016 PS 177/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll RamSalten, overtakelse av prosjekt fram til autorisering
0 PS1752016 PS 175/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - Mindre endring - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør (Haugen)
0 RS262016 RS 26/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagesak stadfestet av Fylkesmannen i Nordland.
0 RS272016 RS 27/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om utarbeidelse av prosjektplan for arealplanlegging av eksisterende flyplassområde
Versjon:5.2.2.1