eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Bystyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 16 20160616 16.06.2016 10:00 Rådhuset Bystyresalen Bystyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO102016 FO 10/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Bente Haukås (KrF) - Pris SFO
0 PS1092016 PS 109/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rusmiddelpolitisk handlingsplan, delplan alkoholpolitikk
0 PS962016 PS 96/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll El-biler - parkeringsavgift og ladestasjoner
0 PS912016 PS 91/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidert politisk delegeringsreglement
0 PS882016 PS 88/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bodø Spektrum KF. Tertialrapport 1-2016.
0 PS872016 PS 87/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Stormen Konserthus Bodø KF. Tertialrapport 1-2016.
0 PS1122016 PS 112/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad fra Hans Petter Horsgaard om permisjon fra politiske verv
0 PS832016 PS 83/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunebarometeret 2016
0 PS1042016 PS 104/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avklaring Rådhusparken/Solparken
0 PS802016 PS 80/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunedelsutvalgene i Bodø - status og årsmelding 2015
0 PS1142016 PS 114/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø kommunale eiendommer KF - valg av styre
0 PS1172016 PS 117/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS1162016 PS 116/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Interpellasjon
0 PS852016 PS 85/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bodø Kommunale Eiendommer KF. Tertialrapport 1-2016
0 PS842016 PS 84/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bodø Havn KF. Tertialrapport 1-2016.
0 PS862016 PS 86/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bodø Kommunale Eiendommer KF. Disponering av overskudd 2015.
0 PS1132016 PS 113/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Suppleringsvalg som følge av innvilget permisjon for Hans Petter Horsgaard
0 PS982016 PS 98/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - Områderegulering av midlertidig sivil lufthavn i Bodø
0 PS892016 PS 89/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Evaluering av Bodø Kommunale Eiendommer KF
0 PS1012016 PS 101/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling av detaljregulering for kvartal 30 - Meieritomta / Brannstasjon
0 PS1032016 PS 103/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - detaljregulering FV834 Rundkjøring Mælen
0 PS992016 PS 99/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - detaljregulering for forretningsområde F4, Lindholmen, Tverlandet
0 PS922016 PS 92/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Demokratiprosjektet - nedsettelse av arbeidsgruppe
0 PS932016 PS 93/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forslag til opprettelse av innovasjonsutvalg
0 PS1002016 PS 100/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling av Reguleringsplan for Sjøgata 29-33, Indre bykjerne
0 PS1112016 PS 111/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ad sak - NAV Bodø - oppfølging av budsjettvedtak - Nordlandsbadet
0 PS1052016 PS 105/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Uttalelse - Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - søknad etter friskoleloven
0 PS1102016 PS 110/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll NAV Bodø - oppfølging av budsjettvedtak - årskort Badeland
0 PS1082016 PS 108/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Orientering om situasjonen og tiltak i barneverntjenesten
0 PS972016 PS 97/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - forslag til detaljregulering av Bodøsjøen B7-3 og A1
0 PS1152016 PS 115/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett, Salten tingrett og Jordskiftemeddommere for perioden 2017 - 2020
0 PS822016 PS 82/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Perspektivanalyse 2017-2026
0 PS792016 PS 79/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bodø kommunes årsmelding 2015
0 PS952016 PS 95/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunereform - Bodø kommunes syn på sammenslåing
0 PS902016 PS 90/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunale foretak - eierstrategier og retningslinjer for samhandling
0 PS942016 PS 94/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om den kalde krigen
0 PS1022016 PS 102/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy
0 PS812016 PS 81/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport 1/2016 med budsjettreguleringer
0 PS1072016 PS 107/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvikling av SFO-tilbudet
0 PS1062016 PS 106/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging elevresultater etter kartlegging. Flere ansatte i skolen.
0 RS202016 RS 20/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagesak stadfestet av Fylkesmannen i Nordland.
0 RS182016 RS 18/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Driftsavtaler bo- og omsorgstilbud
0 RS162016 RS 16/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endringer i arbeidsreglementet - ytringsfrihet og varsling
0 RS192016 RS 19/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om offentlig ettersyn og høring april-mai 2016.
0 RS172016 RS 17/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Revidert administrativt delegeringsreglement
Versjon:5.2.2.1