eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Bystyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 05 12 20160512 12.05.2016 10:00 Rådhuset Bystyresalen Bystyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO92016 FO 9/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Håkon A. Møller (MDG) - Fairtrade
0 FO72016 FO 7/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Jørgen T. Fjørtoft (H) - Klimasats
0 FO82016 FO 8/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Synne Bjørbæk (Rødt) - Etablering Alternativ til Vold i Bodø
0 PS722016 PS 72/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Suppleringsvalg - valg av nytt medlem til styret i Bodø kommunale pensjonskasse
0 PS712016 PS 71/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Salten Kommunerevisjon IKS - valg av medlemmer til representantskapet
0 PS562016 PS 56/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mørkvedbukta skole - konsekvenser av utsettelse
0 PS572016 PS 57/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Barnehage i Hunstad sør - avklaring
0 PS512016 PS 51/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nye eiendomskattevedtekter for Bodø kommune
0 PS542016 PS 54/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Barnerepresentanten i Bodø kommune, instruks og rutiner
0 PS582016 PS 58/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak - områdereguleringsplan for Geitvågen
0 PS672016 PS 67/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 - status
0 PS662016 PS 66/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunale legekontor - privatisering
0 PS552016 PS 55/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Aspåsen skole - konsekvenser av vedtak
0 PS622016 PS 62/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Inngåelse av vertskommunesamarbeid mellom Værøy kommune og Røst kommune
0 PS692016 PS 69/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av vedtekter for Bodø Eldreråd
0 PS612016 PS 61/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utkast kommunal planstrategi 2016-2019
0 PS642016 PS 64/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Mandat til styringsgruppen for folkehelse
0 PS602016 PS 60/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kvalvikodden - planlegging adkomst. Finansiering konsekvensutredning
0 PS462016 PS 46/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finansforvaltning 2015 - årsrapport
0 PS732016 PS 73/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Suppleringsvalg Eldrerådet
0 PS682016 PS 68/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bolig- og tjenestebehov for unge funksjonshemmede på Vollsletta
0 PS522016 PS 52/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om utsettelse av lån til Bodø kommune
0 PS632016 PS 63/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Grunnlagsdokument - Nasjonal Transportplan 2018-2029, uttalelse fra Bodø kommune
0 PS492016 PS 49/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2015.
0 PS482016 PS 48/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2015.
0 PS472016 PS 47/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Kommunale Eiendommer KF. Årsregnskap og årsberetning 2015.
0 PS652016 PS 65/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtaler
0 PS592016 PS 59/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtak om oppstart av Kommunedelplan for sykkel og høring og offentlig ettersyn av Planprogram for Kommunedelplan for sykkel
0 PS742016 PS 74/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Arbeidsgiveransvar og utviklingssamtale for Rådmannen i Bodø kommune
0 PS702016 PS 70/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av vedtekter for råd for funksjonshemmede
0 PS502016 PS 50/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2015.
0 PS452016 PS 45/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap 2015 Bodø kommune
0 PS532016 PS 53/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunens finansielle bidrag til å realisere Norsk Jektefartsmuseum
0 RS132016 RS 13/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bodø Rythm Group - administrativ tilhørlighet - prøveordning
0 RS142016 RS 14/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Stormen bibliotek - strategi og handlingsplan 2016 - 2020
0 RS152016 RS 15/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Prosjekt Hunstad kirke - forlik mellom Bodø kommune og ÅF Reinertsen AS
0 RS122016 RS 12/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lærlingeordning - Bodø kommune
Versjon:5.2.2.1