eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Bystyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 03 31 20160331 31.03.2016 10:00 Rådhuset Bystyresalen Bystyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO42016 FO 4/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Ida Gudding Johnsen (V) - Dialogforum
0 FO52016 FO 5/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Jørgen Fjørtoft og Joakim Sennesvik (H) - Ny videregående skole i Bodø
0 FO62016 FO 6/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Øystein Mathisen (AP) - Oppvekstplan for Bodø
0 PS312016 PS 31/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ad. Komité plan, næring og miljøs og Bystyrets sak 16/5 og 16/6. Sluttbehandling - detaljregulering av Nedre torg, Bodø sentrum
0 PS392016 PS 39/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samhandlingsprosjektet - neste fase
0 PS342016 PS 34/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljreguleringsplan for Rådhusparken/Solparken - føringer for videre arbeid
0 PS402016 PS 40/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll NAV Bodø - boutgiftsgrenser
0 PS422016 PS 42/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Suppleringsvalg Eldrerådet og Ruspolitisk råd
0 PS322016 PS 32/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Nytrøhaugen, Bertnes
0 PS352016 PS 35/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljregulering for kvartal 99, Bodø sentrum - retningslinjer for oppstart av planarbeid
0 PS332016 PS 33/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til reguleringsplan for Norsk Jektefartsmuseum i Bodøsjøen
0 PS382016 PS 38/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bo- og omsorgstilbud til gravide rusmisbrukere
0 PS412016 PS 41/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Kulturhus KF - Ny vedtekter og navneendring
0 PS372016 PS 37/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samhandlingsprosjekt mellom Salten regionråd og kommunene i Salten om kommunalt ettervern rus og psykiatri.
0 PS302016 PS 30/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - detaljregulering for Nedre torg, Bodø sentrum
0 PS362016 PS 36/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Alternative måter for drift av MS Helligvær
0 RS62016 RS 6/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunereform - null alternativet
0 RS92016 RS 9/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppfølging av budsjett 2016 i Helse- og omsorgsavdelingen
0 RS82016 RS 8/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endring i alkoholloven om varighet på salgs- og skjenkebevillinger
0 RS112016 RS 11/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2015 Bodø kemnerkontor
0 RS72016 RS 7/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Revidert budsjett 2016 - Bodø Spektrum KF
0 RS102016 RS 10/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fordeling økte ressurser til skolene
Versjon:5.2.2.1