eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Bystyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 02 11 20160211 11.02.2016 10:00 Rådhuset Bystyresalen Bystyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO22016 FO 2/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Astrid T. Olsen og Svein Olsen - Bekymringsfull situasjon for asylsøkere i nord
0 FO32016 FO 3/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Svein Olsen - Havnearbeidernes fortrinnsrett til losse- og lastearbeid
0 FO12016 FO 1/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Anne Mari Haugen - Åpenhet på nett
0 PS172016 PS 17/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Beiarn, Saltdal og Bodø. Skisseprosjekt for nye veiløsninger på deler av Fv. 812 og 813. Prioritering av tiltak.
0 PS82016 PS 8/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak - detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum
0 PS102016 PS 10/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Organisering av fellesgodefinansiering av reiselivet i Salten
0 PS292016 PS 29/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS282016 PS 28/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Interpellasjon
0 PS42016 PS 4/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel 2018-2030 og høring og offentlig ettersyn av planprogram.
0 PS12016 PS 1/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Orientering om vedtatt arealstrategi gjennom kommuneplanens arealdel 2014-2026
0 PS262016 PS 26/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av styrer, nemnder og råd, del 3 - 2015 - 2019
0 PS232016 PS 23/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø kommunale eiendommer KF - Internhusleie - oppfølging av PS 14/198 Oppstart Bodø kommunale eiendommer KF
0 PS132016 PS 13/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samlokaliserte alarmsentraler - oppdatering av kostnadsrammen til prosjektet
0 PS72016 PS 7/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på oppheving av vedtak - Detaljreguleringsplan for Kvalnes hyttefelt
0 PS152016 PS 15/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Pilaren Byen og havna. Status og endringer i bruk av DA-midler
0 PS92016 PS 9/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal garanti kr 8 950 000,- til Mølnbakken borettslag.
0 PS32016 PS 3/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - detaljreguleringsplan for fv.834 Valvikdalen - Festvåg
0 PS52016 PS 5/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - detaljreguleringsplan for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum
0 PS122016 PS 12/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Speiderleir 2017 i Bodø - tilrettelegging infrastruktur
0 PS272016 PS 27/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oversendt fra kontrollutvalget: Rapport fra selskapskontroll Bodø Energi AS
0 PS162016 PS 16/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringssvar Bodø kommune vedrørende Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt forslag til nytt inntektssystem for kommunene.
0 PS112016 PS 11/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skolenes samarbeidsutvalg. Struktur for felles opplæring og utvikling
0 PS142016 PS 14/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Torgkaia - oppfølging av investeringsbudsjett 2016
0 PS252016 PS 25/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Kulturhus KF - Ny vedtekter og navneendring
0 PS22016 PS 2/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Varghaugen, tidligere "dagsentertomta", Grønnåsen
0 PS242016 PS 24/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Navneendring i Bodø kommunale eiendommer KF
0 PS222016 PS 22/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø kommunale eiendommer KF - Internhusleie 2016
0 PS182016 PS 18/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Anskaffelser Bodø kommune - tiltak mot sosial dumping
0 PS202016 PS 20/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ad. Formannskapets sak 16/15 - kommunereform - status og veien videre
0 PS192016 PS 19/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunereform - Status og videre arbeid
0 PS212016 PS 21/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sandkaia - Mathavna - oppfølging av investeringsbudsjett Bodø Havn KF
0 RS22016 RS 2/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Organisasjonsendring Teknisk avdeling
0 RS52016 RS 5/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendt fra kontrollutvalget: Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2016
0 RS32016 RS 3/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 2. halvårsrapport Ny by -ny flyplass
0 RS42016 RS 4/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forstudie Europeisk kulturhovedstad 2024
0 RS12016 RS 1/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rullering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020, orientering om arbeidet
Versjon:5.2.2.1