eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Bystyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 02 09 20170209 09.02.2017 10:00 Thon Hotel Nordlys Bystyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO12017 FO 1/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Synne Bjørbæk (Rødt) og Randolv Gryt (SV) - Boikott av varer og tjenester produsert i okkuperte områder
0 FO22017 FO 2/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Allan Ellingsen (FrP) - Rutiner og håndtering ved overtakelse av kommunale nybygg
0 FO32017 FO 3/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Allan Ellingsen (FrP) - Demokrati og offentlighet i Bodø kommune
0 FO42017 FO 4/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Joakim Sennesvik (H) - Praksisen med uttalelser i bystyret/ formannskapet
0 PS242017 PS 24/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ad-sak til PS 17/4 Museum/ galleri Kjerringøy - tomt til Karl Erik Harr
0 PS102017 PS 10/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endringer i selskapsavtalen - Salten Brann IKS
0 PS62017 PS 6/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Dag- og aktivitetssenter - gjennomgang
0 PS82017 PS 8/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll IRIS Salten IKS - endring av selskapsavtalen
0 PS12017 PS 1/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av vedtekter for Bodø kommunes kulturstipend
0 PS192017 PS 19/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra fritak fra verv som medlem i Dialogforum og valg av nye representaner
0 PS182017 PS 18/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak som meddommer til Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.
0 PS252017 PS 25/2017 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet ***** ***** ***** *****
0 PS132017 PS 13/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - planid 2016004 Detaljregulering Nordviksentret As
0 PS32017 PS 3/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Miljøhensyn ved etablering og drift av kunstgressbaner
0 PS152017 PS 15/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø eldreråds årsberetning for 2016
0 PS112017 PS 11/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Melding om oppstart boligpolitisk handlingsplan 2018-2021
0 PS52017 PS 5/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revisjon av saksbehandlingsrutinene for kommunens rus- og spillforebyggende arbeid (Akan)
0 PS172017 PS 17/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding ruspolitisk råd 2016
0 PS122017 PS 12/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategisk næringsplan 2016-2021 - handlingsplan
0 PS22017 PS 2/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av vedtekter - Bodø bys kulturpris
0 PS92017 PS 9/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endringer i selskapsavtalen - Helse - og miljøtilsyn Salten
0 PS42017 PS 4/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Museum / galleri Kjerringøy - tomt til Karl Erik Harr
0 PS142017 PS 14/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rapportering til Bystyret - endringer i Bypakke Bodø
0 PS72017 PS 7/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunesammenslåing Steigen - Bodø
0 PS162017 PS 16/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding kommunalt råd for funksjonshemmede - 2016
0 PS212017 PS 21/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eivind Inge Storvoll - Søknad om fritak som alminnelig meddommer til Salten tingrett.
0 PS202017 PS 20/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av nytt varamedlem til forliksrådet for perioden 2017 - 2021
0 RS32017 RS 3/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppfølging av bystyrets vedtak i sak om forvaltningsrevisjon: Internkontroll og kvalitetssikring i NAV
0 RS12017 RS 1/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klagesak stadfestet av Fylkesmannen i Nordland.
0 RS22017 RS 2/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bodø voksenopplæring - behov for utvidelse av lokaler
Versjon:5.2.2.1