eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Bystyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 09 08 20160908 08.09.2016 10:00 Rådhuset Bystyresalen Bystyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO112016 FO 11/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Håkon Møller (MDG) og Maya Sol Sørgård (AP) - Nei til bruk av eksotiske dyr i sirkus
0 FO132016 FO 13/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Bente Haukås (Krf) - Saltenpendelen og muligheten for matebusser
0 FO122016 FO 12/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon Ida Johnsen (v) - Vedrørende kommunale veiskilt
0 PS1532016 PS 153/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av skjønnsmedlemmer 01.01.2017 - 31.12.2020
0 PS1612016 PS 161/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS1622016 PS 162/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Interpellasjon
0 PS1602016 PS 160/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av forliksråd 2017 - 2020
0 PS1252016 PS 125/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vertskommune for integreringsmottak i Bodø
0 PS1522016 PS 152/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lønnsjustering rådmannen 2015 og 2016
0 PS1402016 PS 140/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Områdereguleringsplan for Geitvågen
0 PS1242016 PS 124/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av prosjekt «Housing First i Bodø»
0 PS1202016 PS 120/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilrettelegging av TV og internett infrastruktur - del av det velferdsteknologiske tjenestetilbudet
0 PS1462016 PS 146/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø kommune og interkommunalt samarbeid
0 PS1572016 PS 157/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Suppleringsvalg - nytt varamedlem til formannskapet for H, V og KrF
0 PS1432016 PS 143/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsettelse av Planprogram for Kommuneplanens arealdel 2018-2030
0 PS1322016 PS 132/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal garanti til Mørkvedlia turnhall
0 PS1492016 PS 149/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kjøp av Norges Bank bygget
0 PS1212016 PS 121/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rusmiddelpolitisk handlingsplan, forebyggende del. Rullering
0 PS1502016 PS 150/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av bystyrets reglement
0 PS1232016 PS 123/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av BUA utstyrssentral
0 PS1452016 PS 145/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategisk næringsplan 2017 - 2021. Høringsdokument
0 PS1512016 PS 151/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan 2017
0 PS1292016 PS 129/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tilstand og ressursbruk i skolen - 2015
0 PS1562016 PS 156/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av nytt medlem i komite for oppvekst og kultur etter Ole Christan Erikstad
0 PS1412016 PS 141/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Planlegging Rønvikjordene.
0 PS1312016 PS 131/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Turnhall i Mørkvedlia
0 PS1182016 PS 118/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Overdoseteam i Bodø kommune
0 PS1362016 PS 136/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak - detaljreguleringsplan for Nytrøhaugen, Bertnes
0 PS1352016 PS 135/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Melding om endring til Bodø kommunes Forskrift om vann- og avløpsgebyrer
0 PS1372016 PS 137/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling av detaljregulering for Næringsområder Mørkved vest
0 PS1192016 PS 119/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus - recovery orientert praksis
0 PS1422016 PS 142/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra Fylkesplanens bestemmelse om kjøpesenter
0 PS1272016 PS 127/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll SFO - innhold og pris
0 PS1282016 PS 128/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lærernes arbeidsoppgaver
0 PS1342016 PS 134/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fremføring av kommunalt vann til Gillesvåg/Koddvåg og Seines
0 PS1382016 PS 138/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Bodø sentrum
0 PS1442016 PS 144/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for sykkel, Bodø kommune
0 PS1262016 PS 126/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppstart handlingsplan for folkehelse 2016- 2020
0 PS1392016 PS 139/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Saksframlegg vedtak detaljreguleringsplan for skoletomt, Vestre Løding, Tverlandet
0 PS1582016 PS 158/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fritakssøknad av lagrett- og tingrett dommere og suppleringsvalg
0 PS1552016 PS 155/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Suppleringsvalg som følge av Helene Kaltenborn sitt fritak.
0 PS1482016 PS 148/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kostra analyse 2015
0 PS1302016 PS 130/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om investeringstilskudd og forskuttering av spillemidler til skytehall
0 PS1332016 PS 133/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Midnattsol velforening - Søknad om forskuttering av statlige spillemidler
0 PS1472016 PS 147/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse - Ny kommunelov
0 PS1542016 PS 154/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad fra Helene Kaltenborn om fritak fra politiske verv i perioden 2015 - 2019
0 PS1592016 PS 159/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bjørn Roald Olsen - søknad om fritak som medlem av råd for funksjonshemmede og valg av nytt medlem.
0 PS1222016 PS 122/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse om forslag om oppfølging av primærhelsetjenestemeldingen og oppgavefordeling mv.
0 RS232016 RS 23/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsuttalelse - Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning
0 RS242016 RS 24/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om oppstart av forvaltningsplan for Saltstraumen marine verneområde
0 RS212016 RS 21/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bemanningsnorm - Styrke bemanning i barnehagene
0 RS222016 RS 22/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilpasset svømmeopplæring
0 RS252016 RS 25/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding Salten kontrollutvalgsservice 2015
Versjon:5.2.2.1