eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2010/3715 20191127 27.11.2019 Utgående brev Årsevaluering 2014/15 *****
2010/13543 20191125 25.11.2019 Utgående brev Årsevaluering 2014/15 *****
2011/9901 20191125 25.11.2019 Utgående brev Sammendrag fra ansvarsgruppemøte 25.01.17 *****
2011/8953 20191125 25.11.2019 Internt notat uten oppfølging Notat av hendelse på skolen 21. januar-15 *****
Ingen tilgang 20191125 25.11.2019 Utgående brev Ansvarsgruppemøte 20.03.17 *****
2017/1033 20191125 25.11.2019 Utgående brev Referat Fagmøte Lillevollen 9.2.2017 Personalet i Lillevollen
2011/5199 20191125 25.11.2019 Utgående brev Svar på pålegg om opplysninger fra skolen Barneverntjenesten
2011/1540 20191125 25.11.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2016/2017 *****
2011/9120 20191125 25.11.2019 Utgående brev Avslutning av enkeltvedtak etter brudd på § 9A-3 *****
2012/684 20191125 25.11.2019 Utgående brev ***** ***** Mette Vassbotn Edvardsen m.fl.
Ingen tilgang 20191125 25.11.2019 Utgående brev Enkeltvedtak - spesialundervisning *****
2010/16656 20191125 25.11.2019 Utgående brev Årsrapport IOP 2015/2016 *****
2011/7179 20191122 22.11.2019 Internt notat uten oppfølging Taushetserklæring - Sunniva J. Hågensen
2011/5804 20191014 14.10.2019 Innkomne brev ***** ***** ***** ***** *****
2011/9341 20191014 14.10.2019 Innkomne brev ***** ***** ***** *****
2010/1548 20190926 26.09.2019 Innkomne brev Tegningsliste nr 10 rev V U2 ARKITEKTER AS
2015/7171 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Eldre dokumentasjon
Ingen tilgang 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Angående søknad om parkeringstillatelse for handikappede
2013/115 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Eldre dokumentasjon
2015/6505 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Eldre dokumentasjon
2013/7819 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Nedleggelse av Innstranden barnehage - underskriftskampanje
Ingen tilgang 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Eldre dokumentasjon
2015/7326 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Eldre dokumentasjon
2014/6294 20190925 25.09.2019 Innkomne brev Garanti nr. 00935-02-1392486 - H&O Bernhardsen AS - gjelder parkering, kulvertering og skibru - Heia - Bodømarka DNB Banka ASA
2019/18 20190924 24.09.2019 Internt notat uten oppfølging Avslutningsrapport
2019/18 20190924 24.09.2019 Internt notat uten oppfølging Kvartalsrapport
2012/2590 20190924 24.09.2019 Internt notat uten oppfølging Skisse til protokoll - drøftingsmøte Bodø Rhythm Group, Stormen konserthus KF og Stormen bibliotek
2012/5963 20190923 23.09.2019 Internt notat uten oppfølging Tilsyn - egenmelding 1 og 2 Rensås barnehage
2012/5692 20190923 23.09.2019 Internt notat uten oppfølging Tilsyn - egenmelding 1 og 2 - Maurtua barnehage
2013/1475 20190923 23.09.2019 Internt notat uten oppfølging Tilsyn - egenmelding 1 og 2 - Jentoftsletta barnehage
2012/5692 20190923 23.09.2019 Internt notat uten oppfølging Tilsyn - handlingsplan for oppretting av avvik og merknader - Saltstraumen barnehage
2012/5963 20190923 23.09.2019 Internt notat uten oppfølging Tilsyn - egenmelding 1 - Knert*n barnehage
2012/5692 20190923 23.09.2019 Internt notat uten oppfølging Tilsyn - egemelding 1 og 2 - Bjerkenga miljøbarnehage
2015/409 20190923 23.09.2019 Internt notat uten oppfølging Ny samarbeidsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv 2014 - 2018 - Skolen i Værran Tore Tverbakk
2012/5692 20190923 23.09.2019 Internt notat uten oppfølging Handlingsplan - Rensåsen barnhage
2016/8002 20190920 20.09.2019 Innkomne brev Tinglyst skjøte på gbnr 41/43 og 1475 FORSVARSBYGG
2010/11280 20190918 18.09.2019 Internt notat uten oppfølging Diverse dokumentasjon - etter skade
2019/16 20190821 21.08.2019 Innkomne brev Underskrevet avtaleskjema for kontrollmedlemskap i materialselskapenes ordninger for retur og gjenvinning av brukt emballasje Grønt Punkt Norge AS
Ingen tilgang 20190821 21.08.2019 Internt notat uten oppfølging Vedlegg - Miljøtilskudd 2010
2011/7336 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbakemelding areal kyststi Bodøsjøen Stein Haugen
2016/5319 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging MEMO Salten Gårdsdrift AS - Bestemorenga
2010/13074 20190807 07.08.2019 Utgående brev Sjøguttskolen erverv for Bodø kommune fra Mæln borettslag - dokumentasjon av oppgjør til Mæln brl gnr 138 bnr 3880 Arkiv i Nordland
2014/5151 20190807 07.08.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om kjøp av tilleggsareal til Osphaugveien 33 A
2010/4148 20190807 07.08.2019 Internt notat Oversikt kommunale næringstomter Bodø 06.03.2015 Roger Jenssen
2017/393 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Kongens gate , arealer Odd Reinvik
2015/6640 20190807 07.08.2019 Utgående brev Jernbaneveien rundkjøring forslag budsjett Statens vegvesen
2015/6640 20190807 07.08.2019 Utgående brev Jernbaneveien rundkjøring Forslag budsjett Statens vegvesen
2017/229 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Historikk Klekkeri avtale – Gnr 44 bnr 58
2017/393 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging Kongens gate , fortau Odd Reinvik
2012/4623 20190807 07.08.2019 Internt notat uten oppfølging BS 4/1673 Tillatelse - deling av grunneiendom på vilkår Ikke fordelt til saksbehandler
Versjon:5.2.2.1