eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/518 20180315 15.03.2018 Internt notat Referat aktivitetsmøte 1. mars 2017 Åse Nygård m.fl.
2017/1310 20180315 15.03.2018 Internt notat uten oppfølging Virksomhetsplan 2017 Arne Øvsthus
Ingen tilgang 20180315 15.03.2018 Internt notat Uttalelse fra Tverlandet KDU til sak om endring av minstearealet for felling av elg i Bodøhalvøyas elgvald Thor Arne Nesje
Ingen tilgang 20180315 15.03.2018 Saksframlegg/innstilling Endring av minstearealet for felling av elg i Bodøhalvøya elgvald, Innspill fra Tverlandet KDU
Ingen tilgang 20180315 15.03.2018 Internt notat Uttalelse fra Saltstraumen KDU til sak om endring av minstearealet for felling av elg i Bodøhalvøyas elgvald Thor Arne Nesje
Ingen tilgang 20180315 15.03.2018 Saksframlegg/innstilling Endring av minstearealet for felling av elg i Bodøhalvøyas elgvald, Innspill fra Saltstraumen KDU
2016/5593 20180315 15.03.2018 Utgående brev Innkalling til informasjonsmøte Doffin
2016/5593 20180315 15.03.2018 Internt notat uten oppfølging Referat fra informasmøtet
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat uten oppfølging Utbetaling av godtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat uten oppfølging Utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av utgifter i forbindelse med møte i Bodø ungdomsråd. Lisa Jonassen Lyngøy
2016/32 20180315 15.03.2018 Internt notat Utbetaling av møtegodtgjørelse Lisa Jonassen Lyngøy
2016/792 20180315 15.03.2018 Internt notat uten oppfølging Oppdaterte takseringsretningslinjer
2013/7655 20180313 13.03.2018 Utgående brev Avslag - Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2016 Bodø Idrettsråd v/ Hilde Ånneland m.fl.
2017/349 20180313 13.03.2018 Internt notat Brukermøte 18.01.17 - referat Stian Solhaug m.fl.
2016/4914 20180313 13.03.2018 Internt notat Møte i arbeidsgruppen 20.12.16. Referat Marcus Zweiniger m.fl.
2016/4914 20180313 13.03.2018 Internt notat Skolenes og barnehagenes uteområde. Referat fra møte 01.03.17 Marcus Zweiniger m.fl.
2017/349 20180313 13.03.2018 Internt notat Kjerringøy skole, brukermøte 06.03.17 Geir Andor Didriksen m.fl.
2013/7655 20180313 13.03.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift behandling KOOK 08.03.2017 Tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn/åpne møteplasser. Vurdering og prioritering av søknader Hedvig Pedersen Holm
2017/1047 20180313 13.03.2018 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsmøte AA-avdelingen og OK-avdelingen 13.3.2017 - referat
2017/1047 20180313 13.03.2018 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsmøte AA og OK 13.2.2017 - referat
2017/200 20180313 13.03.2018 Internt notat Utsettelse Marit Johansen
2010/5392 20180313 13.03.2018 Internt notat Søknadsprosedyre Alberthaugen skole 2017-18. Rut-Nina Ostad m.fl.
2017/667 20180313 13.03.2018 Internt notat ***** ***** Jørn Jønsberg
2017/403 20180312 12.03.2018 Utgående brev Oppfølging av avvik i årsmelding for 2016 - Jensvoll barnehage Jensvoll barnehage
2017/403 20180312 12.03.2018 Internt notat Lukking i avvik i årsmelding for 2016 - Helligvær barnehage Hege Kranå
2017/403 20180312 12.03.2018 Utgående brev Oppfølging av avvik i årsmelding for 2016 - Læringsverkstedet Saltvern Læringsverkstedet Saltvern
2017/365 20180312 12.03.2018 Utgående brev 17. mai 2017 - referat fra møte 01.02.17. Agnete Tjærandsen m.fl.
2017/365 20180312 12.03.2018 Utgående brev 17. mai 2017 - referat fra møte 15.03.17. Agnete Tjærandsen m.fl.
2017/365 20180312 12.03.2018 Utgående brev 17. mai 2017 - påmelding barnehagetog Barnehagene
2017/2158 20180312 12.03.2018 Internt notat uten oppfølging Årsmelding 2016 Helsesøster- og jordmortjenesten Inger Øvereng
2010/8278 20180309 09.03.2018 Utgående brev Samefolkets dag - Samisk kulturuke 2017 Nordland Fylkeskommune, Næringsavdelingen
2013/1928 20180309 09.03.2018 Utgående brev Kompetanseløftet 2015 - rapportering Fylkesmannen i Nordland
2013/1928 20180309 09.03.2018 Internt notat Fordeling av rest kompetansemidler for skoleåret 2015/2016 Kirsten Willumsen m.fl.
2013/1928 20180309 09.03.2018 Internt notat Kompetanseplaner Sølvsuper HVS 2017 Åse Bente Mikkelborg
2015/7101 20180228 28.02.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift formannskapet 16.12.2015 - Utbyggingsavtale - Svartlia 2 Kristin Stavnes Jordbru
2012/1224 20180228 28.02.2018 Internt notat uten oppfølging Referat fra oppstartsmøte 26.11.2013
2015/7101 20180228 28.02.2018 Internt notat uten oppfølging Referat 200116
Ingen tilgang 20180228 28.02.2018 Internt notat uten oppfølging Supplert referat fra oppstartsmøte
Versjon:5.2.2.1