eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/869 20181126 26.11.2018 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste
Ingen tilgang 20181121 21.11.2018 Utgående brev Saldokort - sluttutbetaling Tove Fagerhøi
Ingen tilgang 20181121 21.11.2018 Innkomne brev Anmodning om utbetaling Tove Fagerhøi
Ingen tilgang 20181120 20.11.2018 Innkomne brev Avsluttet tiltak - drenering STEINAR NORDVIK
2015/1276 20181120 20.11.2018 Innkomne brev Avsluttet tiltak STALL HOLAND Rebecca Krogh Strøm
2013/1422 20181116 16.11.2018 Innkomne brev Avsluttet tiltak - engtilskudd - Øyvind Tilrem ØYVIND TILREM
2013/1422 20181116 16.11.2018 Innkomne brev Avsluttet tiltak - fangdam - Øyvind Tilrem ØYVIND TILREM
2013/1422 20181116 16.11.2018 Innkomne brev Avsluttet tiltak - Skjerstad bygdesamlinger SKJERSTAD BYGDESAMLINGER
2013/1422 20181116 16.11.2018 Innkomne brev Avsluttet tiltak - Magne Kristensen MAGNE KRISTENSEN
Ingen tilgang 20181116 16.11.2018 Innkomne brev Saldokort - Tove Fagerhøy FYLKESMANNEN I NORDLAND
2015/2417 20181113 13.11.2018 Utgående brev Faktura 314004673 Cowi AS
2017/242 20181113 13.11.2018 Internt notat uten oppfølging Melding til tinglysing
2017/1308 20181113 13.11.2018 Internt notat Matrikkeloppretting 138/700, mellom Sjøgata 27 og 29 Helga Vik
2017/321 20181113 13.11.2018 Utgående brev Endring og adresseendring av Rosveien og Oppegårdveien BELDO JUNE SEBERGSEN m.fl.
2016/251 20181113 13.11.2018 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste landmåler
2011/9520 20181113 13.11.2018 Utgående brev Anmodning om uttalelse - Mørkvedlia, Mørkvedveien, gangfelt, Fartsgrensesone 30. Nordland Politidistrikt
2015/2703 20181113 13.11.2018 Utgående brev Årlig kontroll av lekeapparat - Lifoten borettslag May Reehaug
2015/2703 20181113 13.11.2018 Utgående brev Vedrørende sikkerhetskontroll på lekeplass Bodø Boligbyggelag
2013/1001 20181113 13.11.2018 Utgående brev Retur av signert tjenesteavtale | TiksPac TiksPac Norden AB
2014/7476 20181113 13.11.2018 Utgående brev Retur av signert avtale om prosjektsamarbeid - Havnepromenade i Bodø II - Underskrevet avtale (2015) Marcus Zweiniger
2013/6188 20181113 13.11.2018 Utgående brev Pålegg om erstatning for felte trær BE Varme AS
2014/7476 20181113 13.11.2018 Utgående brev Retur av signert avtale om prosjektsamarbeid - Havnepromenade i Bodø II Nordland Fylkeskommune
2016/8085 20181113 13.11.2018 Utgående brev Brøyteskade Krøkkebærveien Odd Inge Bardal
2016/8085 20181113 13.11.2018 Utgående brev Ødelagt asfalt etter brøyting - Blåklokkeveien 2B Kenneth Olaussen
2016/8085 20181113 13.11.2018 Utgående brev Brøyteskader - Bjørndalslia 18 og 20 Hege Anita Iversen
2016/8085 20181113 13.11.2018 Utgående brev Brøyteskade Garnveien 20 A + B Harald Sundt
2014/769 20181113 13.11.2018 Saksframlegg/innstilling Tildeling av 3 stillinger i prosjektorganisasjonen for prosjektet Bypakke Bodø.
2016/2378 20181113 13.11.2018 Utgående brev Forskrift - stenging av hålogalandsgata i forbindelse med fotballkamper 2016 på Aspmyra Stadion FK BODØ-GLIMT v/Kent Aagnes
2015/1430 20181113 13.11.2018 Utgående brev Orientering - AN mila 5.september 2015 AN MILA v/Trond Vegard Seivåg
2014/713 20181113 13.11.2018 Utgående brev Innhenting av opplysning - forsikringssak med skadenummer: 1129398400001 Sparebank v/Ken Lindquist
2012/8567 20181113 13.11.2018 Saksframlegg/innstilling Klage på avslag om "parkeringstillatelse for forflytningshemmede"
2012/4986 20181113 13.11.2018 Saksframlegg/innstilling Klage på avslag om "parkeringstillatelse for forflytningshemmede"
2014/4970 20181113 13.11.2018 Utgående brev Søknad om leie kommunal grunn - uteservering Ohma Ohma v/Erik Tostrup
2014/7827 20181113 13.11.2018 Utgående brev Innhenting av opplysning - skade som skjedde i Hellran 10 DnB Skadeforsikring AS v/Monica Nylend
2012/5575 20181113 13.11.2018 Saksframlegg/innstilling Klage på avslag om "parkeringstillatelse for forflytningshemmede"
2014/5607 20181113 13.11.2018 Utgående brev Tvist mellom Svein Arne Kjøsnes og Bodø kommune - Svar fra Byteknikk Kommuneadvokaten v/Snorre Ottemo Nordby
2014/4970 20181113 13.11.2018 Utgående brev Orientering - Ohma - uteservering Ohma v/Erik Tostrup
Ingen tilgang 20181113 13.11.2018 Saksframlegg/innstilling Klage på avslag om "parkeringstillatelse for forflytningshemmede"
2015/3934 20181113 13.11.2018 Utgående brev Tilbakemelding - sammenføying av eiendommer bl. a. 138/1513 John Vaksdal
2015/7196 20181113 13.11.2018 Utgående brev Søknad om tilknytning VA Brakkerigg Speiderveien 3 Knut Olaisen
2010/16735 20181113 13.11.2018 Utgående brev Informasjon angående innbetaling anleggsbidrag fortau Løpsmarka Eiendom v/Jørgen Amundsen
2010/16735 20181113 13.11.2018 Utgående brev Notat til utbygger ang. fortauseiendom Algarveien 10 Jan K. Kløkstad
2017/358 20181113 13.11.2018 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste
2010/1458 20181113 13.11.2018 Utgående brev Økonomimøte nr. 3 - endringsvarsler Ruben Pedersen m.fl.
2016/6395 20181113 13.11.2018 Internt notat uten oppfølging Krav om matrikkelføring tomt B1-7
2016/6395 20181113 13.11.2018 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste
2015/2259 20181113 13.11.2018 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste
2014/3459 20181113 13.11.2018 Utgående brev Tilsyn Byteknikk, avløpsavdelingen 23.06.2014 Arbeidstilsynet
2015/1115 20181113 13.11.2018 Utgående brev Manglende planer, omlegging. Langstranda Eiendom v/Nordland Betong
2014/4707 20181113 13.11.2018 Utgående brev Midlertidig utslippstillatelse Bjørnar Berg
Versjon:5.2.2.1