eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2012/4333 20200225 25.02.2020 Innkomne brev Referat fra ansvarsgruppemøte 15.11.12 *****
2016/5058 20200220 20.02.2020 Utgående brev SV: Bjørndalstoppen 24 - svarbrev fra Knut Bjarne Klaussen Knut-Bjarne Klaussen
2017/211 20200110 10.01.2020 Utgående brev test test
2011/8953 20200102 02.01.2020 Utgående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 og forvaltningsloven § 13A nr 1 Barneverntjenesten
2010/13799 20200102 02.01.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 27.03.2017 *****
Ingen tilgang 20200102 02.01.2020 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 18.mai 2016 *****
2010/8261 20200102 02.01.2020 Utgående brev Årsevaluering 2014/15 *****
2010/5529 20191218 18.12.2019 Utgående brev Årsevaluering IOP skoleåret 15/16 *****
2010/5889 20191218 18.12.2019 Utgående brev Revidering av Individuell plan for ***** ***** ***** ***** ***** *****
2015/7424 20191218 18.12.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad fra Rune Paulsen om økonomisk støtte til festivalen Barents Pesnia.
2015/5798 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Særutskrift formannskapet 15.12.2016 - Søknad om tilskudd - foreningen fotballbane for jenter og gutter i Kobanê Rune Lund Sommerseth
2016/7840 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Møtereferat - 721 -TS2 Nye Sjøgata, workshop 2 Knut Kaspersen
Ingen tilgang 20191218 18.12.2019 Utgående brev Enkeltvedtak - spesialundervisning *****
2016/30 20191218 18.12.2019 Utgående brev Søknad om straksmidler - søknad innvilget Multilan v/Vebjørn Dobakk
2016/30 20191218 18.12.2019 Utgående brev Søknad BUR, Unge Stormen - innvilget Charlotte Nyheim
2016/30 20191218 18.12.2019 Utgående brev Søknad om penger til Star Wars Marathon - avslått Unge stormen v/Steinar Fiva Sørensen
2016/30 20191218 18.12.2019 Utgående brev Søknad om økonomisk støtte, Bynatt 2016 - avslått Bodø Kirkelige fellesråd - trosopplæring
2016/30 20191218 18.12.2019 Utgående brev Søknad Mental Helse ungdom Bodø - innvilget Mental Helse ungdom v/Nora Stemland
2016/30 20191218 18.12.2019 Utgående brev Søknad om straksmidler - avslått Sigurd Lamark
2016/30 20191218 18.12.2019 Utgående brev Søknad om å få innvilget penger - søknad innvilget Grønn ungdom Nordland v/Vilde Sofie Nohr
2016/49 20191218 18.12.2019 Utgående brev Rådhusmøtet 2016 - tildeling Elisabeth Thielemann
2016/49 20191218 18.12.2019 Internt notat uten oppfølging Rådhusmøte 2016 - tildeling Ståle Ellefsen Aasjord
2016/30 20191218 18.12.2019 Utgående brev Søknad om straksmidler - innvilget Bamse B,v/Anja Marie Ripnes Amundsen
2016/30 20191218 18.12.2019 Utgående brev Søknad om støtte til grafitti kurs, Unge Stormen - innvilget Unge Stormen
2016/30 20191218 18.12.2019 Utgående brev Søknad om straksmidler - ikke innvilget Ola Strand Rønning
2010/3715 20191127 27.11.2019 Utgående brev Årsevaluering 2014/15 *****
2011/5199 20191125 25.11.2019 Utgående brev Svar på pålegg om opplysninger fra skolen Barneverntjenesten
2011/1540 20191125 25.11.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret 2016/2017 *****
2011/9120 20191125 25.11.2019 Utgående brev Avslutning av enkeltvedtak etter brudd på § 9A-3 *****
2012/684 20191125 25.11.2019 Utgående brev ***** ***** Mette Vassbotn Edvardsen m.fl.
Ingen tilgang 20191125 25.11.2019 Utgående brev Enkeltvedtak - spesialundervisning *****
2010/16656 20191125 25.11.2019 Utgående brev Årsrapport IOP 2015/2016 *****
2010/13543 20191125 25.11.2019 Utgående brev Årsevaluering 2014/15 *****
2011/9901 20191125 25.11.2019 Utgående brev Sammendrag fra ansvarsgruppemøte 25.01.17 *****
Ingen tilgang 20191125 25.11.2019 Utgående brev Ansvarsgruppemøte 20.03.17 *****
2011/8953 20191125 25.11.2019 Internt notat uten oppfølging Notat av hendelse på skolen 21. januar-15 *****
2017/1033 20191125 25.11.2019 Utgående brev Referat Fagmøte Lillevollen 9.2.2017 Personalet i Lillevollen
2011/7179 20191122 22.11.2019 Internt notat uten oppfølging Taushetserklæring - Sunniva J. Hågensen
2011/9341 20191014 14.10.2019 Innkomne brev ***** ***** ***** *****
2011/5804 20191014 14.10.2019 Innkomne brev ***** ***** ***** ***** *****
2013/7819 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Nedleggelse av Innstranden barnehage - underskriftskampanje
2010/1548 20190926 26.09.2019 Innkomne brev Tegningsliste nr 10 rev V U2 ARKITEKTER AS
Ingen tilgang 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Eldre dokumentasjon
2015/7326 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Eldre dokumentasjon
Ingen tilgang 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Angående søknad om parkeringstillatelse for handikappede
2013/115 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Eldre dokumentasjon
2015/6505 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Eldre dokumentasjon
2015/7171 20190926 26.09.2019 Internt notat uten oppfølging Eldre dokumentasjon
2014/6294 20190925 25.09.2019 Innkomne brev Garanti nr. 00935-02-1392486 - H&O Bernhardsen AS - gjelder parkering, kulvertering og skibru - Heia - Bodømarka DNB Banka ASA
2019/18 20190924 24.09.2019 Internt notat uten oppfølging Avslutningsrapport
Versjon:5.2.2.1