eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/2345 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2345 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2345 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2112 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/1449 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/1453 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/1333 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/1333 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2498 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/944 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/1047 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/1081 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/1081 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/1081 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/798 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/798 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/646 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/801 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/801 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/801 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/801 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/801 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/868 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/868 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/868 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/868 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/903 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/903 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/939 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/939 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/939 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/939 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/940 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/940 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/940 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/940 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/944 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2504 20190316 16.03.2019 Inngående brev Signert : Fastansettelse privatavlaster Gunn Signe Steinvik
2019/2499 20190316 16.03.2019 Inngående brev Signert : Fastansettelse privatavlaster Rita Synnøve Strand
2019/897 20190316 16.03.2019 Inngående brev Signert : Fastansettelse privatavlaster Ann-Veronica Hansen
2019/2500 20190316 16.03.2019 Inngående brev Signert : Fastansettelse privatavlaster Nina Stolpen Bjørnvoll
2018/11921 20190316 16.03.2019 Inngående brev Signert : Fast ansettelse - privatavlaster Elin Eide-Robertsen
2018/4425 20190316 16.03.2019 Inngående brev Signert : Fast ansettelse -  privatavlaster Trude Thuv Iversen
2018/9578 20190316 16.03.2019 Inngående brev Signert : Fast ansettelse - privatavlaster Randi Skogly Sæthre
2018/5889 20190316 16.03.2019 Inngående brev Signert : Fastansettelse privatavlaster Laila Olsen
2018/16087 20190316 16.03.2019 Inngående brev Signert : Fastansettelse privatavlaster Gunn-Hanna Freding
2019/2082 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2082 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2082 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2083 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2083 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2144 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2144 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2144 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2239 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2239 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2240 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2495 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2495 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2496 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2081 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
2019/2081 20190316 16.03.2019 Inngående brev Søknad *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Jordleie Tverlandet, Skålmoen og Nordvika - oppdatere avtale med ny eier Espen Skjelstad
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS med påminnelse om valget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
2019/83 20190315 15.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar - behov for tilleggsdokumentasjon Magne Vindvik
2018/15505 20190315 15.03.2019 Utgående brev Dispensasjon NORDLANDSNETT AS
2019/392 20190315 15.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar - behov for tilleggsdokumentasjon Kristian Eide Lindberg
2019/392 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste
2018/15505 20190315 15.03.2019 Internt notat Anmodning om uttalelse Hallgeir Karlsen m.fl.
2018/15505 20190315 15.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar NORDLANDSNETT AS
2019/83 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste
2019/141 20190315 15.03.2019 Utgående brev Ferdigattest Kjell Gøran Slettvoll
2019/392 20190315 15.03.2019 Inngående brev Tilleggsdokumentasjon Kristian Lindberg
2019/392 20190315 15.03.2019 Inngående brev Tegninger og info Kristian Lindberg
2018/6148 20190315 15.03.2019 Inngående brev Fakturagrunnlag - igangsetting nr 1 Bodø kommune, Byggesak
2018/15408 20190315 15.03.2019 Utgående brev Ferdigattest BYGGPARTNER AS
2017/11276 20190315 15.03.2019 Inngående brev Innspill fra Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandets kommunedelsutvalg
2018/15940 20190315 15.03.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Burøyveien 10 BANE NOR SF
2017/16846 20190315 15.03.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt henvendelse KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
2018/11399 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Uttalelse fra Byplan Hulda K. Nielsen
2017/8352 20190315 15.03.2019 Inngående brev Midlertidig parkeringsregulerende skilting i Olav Trygvasons gate STATENS VEGVESEN
2019/2487 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om tilkopling BYGGALF AS
2018/15505 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Svar fra Teknisk avdeling forvaltning - Dispensasjon fra regulert veggrunn og grøntareal - Grb.nr 69/146 og 217 Hanne Langø Aasmoe
2019/2457 20190315 15.03.2019 Inngående brev Ber om forhåndsuttalelse BYGGPARTNER AS
2017/12887 20190315 15.03.2019 Inngående brev Angående parkeringsplass i enden av Trollåsveien Olav Johannes Baste Hoff
2019/275 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Bekreftet grunnboksutskrift 70/385
2019/275 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Matrikkelbrev 70/385
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Melding til tinglysing 32/608
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Oversendelse av protokoller fra kontrollutvalgets møte 11.03.2019 SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar - Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om lavere pris for barnehage *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Moderasjon barnehage *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Retur - utleggsbegjæring, intet til utlegg Lensmannen i Indre Salten
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Retur - utleggsbegjøring, trekk i lønn Namsfogden i Bodø
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Spesifikasjon trekk Norges Råfisklag
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Beslutning om prioritert utleggstrekk Statens innkrevingsentral
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Spesifikasjon trekk Norges Råfisklag
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Nytt kontonummer - ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Nytt kontonummer - ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Nytt kontonummer - ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Retur - Saldoforespørsel Nordea - NOC-Saldo-NO@nordea.com
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Nytt kontonummer - ***** ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Retur - Saldoforespørsel Dnb - Saldohenvendelser oppdrag
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Purrer på tilbakemelding basestasjon Svartnes - oversender jordleieavtale T K S TEKNISK KONSTRUKSJONS-SERVICE AS
2018/4815 20190315 15.03.2019 Utgående brev Grunneiersamtykke overskridelse av grense mot vei Rensås gata 24 Byggsøk Norge AS - Jarle Pedersen
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Innvilget søknad samt tilbud om bolig *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Takker nei til bolig *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Takker ja til bolig *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Årlig befaring *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Faglig vurdering Bodø kommune Oppfølgingstjenesten
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Faglig vurdering Bodø kommune Tildelingskontoret
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Omgjøringsvedtak - Innvilget søknad om fornyet leieavtale *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Underskrevet husleiekontrakt *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Faglig vurdering Frelesearmeens rusomsorg - Kvinnehuset
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Depositumsgaranti NAV Bodø
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om startlån *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Økonomisk dokumentasjon *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Økonomisk dokumentasjon *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Avslutning av leieforhold *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Avslutning av leieforhold *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Avslutning av leieforhold *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Tildeling av tilskudd - etablering og tilpassing av bolig 2019 Husbanken
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad - startlån Kristin Johansen
2019/149 20190315 15.03.2019 Utgående brev Parkeringsavgift for el-biler i Bodø. Christian Nymark
2019/329 20190315 15.03.2019 Inngående brev Beboerkort for parkering i sone 2 Silje Strømstad
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen for eiendommer 138/4276 og 138/4275 Snorre Helge Dahle m.fl.
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen for eiendommer 138/4276 og 138/4275 STADSSALG AS
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen for eiendommer 138/4276 og 138/4275 CIRCLE K NORGE AS m.fl.
2018/8124 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilsynsperson forbindelse 8440 - Avtalenummer 3172 *****
2017/14490 20190315 15.03.2019 Inngående brev Signert : Fosterhjemsgodtgjørelse 15.01.2019 - 31.05.2019, avtale 3184 *****
2017/14490 20190315 15.03.2019 Utgående brev Fosterhjemsgodtgjørelse 15.01.2019 - 31.05.2019, avtale 3184 *****
2019/82 20190315 15.03.2019 Inngående brev Regress etter forsikringsskade - KLPREF317628-RC105 KLP SKADEFORSIKRING AS
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Ferdigattest Rune-Andre Eliseussen
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kart NORICOM NORD AS
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om deling av grunneiendom Rolf Steinar Mårnes
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Bestilling av forhåndskonferanse TIGG DRIFT AS
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Ferdigattest NORSK SANERINGSSERVICE AS
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Ferdigattest Kenneth Olaussen
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Dokumentasjon før midlertidig brukstillatelse for nybygget CONSTO AS
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Avslutning av sak - rammesøknad for felt B2-3 NORCONSULT AS
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Fakturagrunnlag - tillatelse Kjell Arne Skogheim
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Sjekkliste
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tillatelse Kari Kilskar
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Ferdigattest - Anneks Roy Arnt Kristensen
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Bekreftelse - plassering av gjødselkum NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VEST SA
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Tilkobling offentlig vann BYGGSØK NORGE AS
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Ferdigattest Reidar Andersen
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Ferdigattest GUNVALD JOHANSEN BYGG AS
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Avslutning av sak Jan Christian Engan
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Avslutting av sak Wilhelm Bremeyer Carlsen
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tillatelse Reidar Andersen
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Brøytemøte Ivar Bjerkli
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Evaluering Brøyteanbud Skjerstad og Misvær . m.fl.
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tildeling av brøyting i rode nr.9 og rode nr. 25. Ole Johan Pettersen
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilbud brøyterode nr. 14 Tilbud Nordasfalt AS
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Evaluering Brøyteanbud Skjerstad og Misvaør TA-felles v/Knut Andreas Hernes m.fl.
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Anbud rode nr. 32 Ørjan Simonsen
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilbud brøyterode 30-32 Frank Reidar Simonsen
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Evaluering Brøyteanbud Skjerstad og Misvær TA-felles v/Knut Andreas Hernes m.fl.
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Evaluering Brøyteanbud Skjerstad og Misvær Drift v/Bjørn-Inge Ingvaldsen
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilbud brøyting rode 30 Kristian Pedersen
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilbud brøyting i rode nr. 30 - manglende dokumentasjon Hans-Ole Leithe
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilbud brøyting rode 30 Kristoffer Pedersen
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Bekreftelse på levering av v-plog Hans-Ole Leithe
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilbud brøyte rode 30 Kristoffer Pedersen
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Bekreftelse på levering av v-plog Hans-Ole Leithe
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Brøytekontrakt for rode nr. 27 - Forlengelse av avtale Kjell Eide
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Anbud - Ankebehandling Innkjøp v/Øystein Nilsen
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Kunngjøring av ledige brøyteroder i Bodø kommune - tilbakemelding på forespørsel Ivar Bjerkli
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Hogging langs vei - Evensetveien ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Utbetaling av driftstilskudd 2019 - offentlig bad i Misvær Driftselskapet Svømmehallen AL
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Utbetaling av driftstilskudd 2019 VALNESVATNET GRUNNEIERLAG SA
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Utbetaling av driftstilskudd 2019 - fotballbane og lysløype SKJERSTAD IDRETTSLAG
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Utbetaling av driftstilskudd - garderober og lysløyper SALTSTRAUMEN IDRETTSLAG
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Utbetaling av driftstilskudd 2019 BODØ IDRETTSRÅD
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Utbetaling av driftstilskudd 2019 BODØ FRILUFTSFORUM
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Utbetaling av driftstilskudd 2019 INNSTRANDA IL
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Utbetaling av tilskudd garderober 2019 FK BODØ-GLIMT
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tillatelse til å ta parkeringsavgift på Bestemorenga, Barneski-VM 2019 Team Rynkeby Bodø v/ Lars Utne Haukland
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Utbetaling av tilskudd til drift av offentlige toaletter i Magic Saltstraumen, 01.01.2018 - 31.12.2018 Magic North
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til å ta parkeringsavgift på Bestemorenga, Barneski-VM 2019 Team Rynkeby Bodø
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Befaringsrapport
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Bortfallsvedtak på tidligere innvilget søknad om kommunal bolig *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Bortfallsvedtak på tidligere innvilget søknad om kommunal bolig *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Bortfallsvedtak på tidligere innvilget søknad om kommunal bolig *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Bekreftelse mottatt søknad om leie av kommunal bolig - Ny søknad *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Bortfallsvedtak på tidligere innvilget søknad om bytte av leilighet *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Faktura ekstra nøkkel - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Utgående brev Bekreftelse mottatt søknad om bytte av leilighet *****
2019/12 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Erling Johan Lind
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon Morten Krogh Hansen
Ingen tilgang 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2018 – Nordland Landbruksdirektoratet
2019/1708 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2018 – Nordland Landbruksdirektoratet
2019/1707 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2018 – Nordland Landbruksdirektoratet
2019/1694 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2018 – Nordland Landbruksdirektoratet
2019/1723 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2018 – Nordland Landbruksdirektoratet
2019/1705 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2018 – Nordland Landbruksdirektoratet
Versjon:5.2.2.1