eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Bystyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 12 06 20181206 06.12.2018 09:00 Thon hotel Nordlys 6. etasje Bystyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO132018 FO 13/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon Astrid T. Olsen (SV) - Nedmontering av veilys langs fylkesveier i Bodø
0 PS1972018 PS 197/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Havn KF - valg av styre
0 PS1822018 PS 182/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Demokratiprosjektet - veien videre
0 PS1842018 PS 184/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag om eiendomsgrense og arealfordeling mellom ny lufthavn og byutviklingsområde
0 PS1862018 PS 186/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kulturminnefaglig rådgiver
0 PS1922018 PS 192/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Offentlig ettersyn av kommunedelplan for Skjerstadfjorden
0 PS1872018 PS 187/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø kommunes Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022 - sluttbehandling og vedtak
0 PS1852018 PS 185/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll ISOCARP World Congress 2018
0 PS1882018 PS 188/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskatt - evaluering av omtakseringsprosessen m.m.
0 PS1832018 PS 183/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Evaluering av heltidskulturprosjektet
0 PS1892018 PS 189/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Presisering av vedtak - Kommuneplanens arealdel 2018-2030
0 PS1812018 PS 181/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finansforvaltning - ekstraordinær nedbetaling av gjeld
0 PS1902018 PS 190/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Garanti Bypakke Bodø - Tverlandsbrua
0 PS1952018 PS 195/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tillitsvalgtsordningen i Bodø kommune og frikjøpsomfang
0 PS1942018 PS 194/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av lønnspolitisk plan 2017 - 2021
0 PS1912018 PS 191/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny Rådhuspark og Solpark. Vedtak «Prioritering i opparbeidelse etter utformingsplan».
0 PS1802018 PS 180/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
0 PS1932018 PS 193/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Etablering av kommunal bostøtte
0 PS1962018 PS 196/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak fra politiske verv for Elise Pernille Gryt (MDG)
0 PS1782018 PS 178/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Spektrum KF - Årsbudsjett 2019
0 PS1762018 PS 176/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Stormen Konserthus Bodø KF - Årsbudsjett 2019
0 PS1772018 PS 177/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Havn KF - Årsbudsjett 2019
0 PS1792018 PS 179/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Spektrum KF - Oppfølgning av bystyrets vedtak i PS 17/175
0 PS1992018 PS 199/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av kontrollutvalgets sammensetning og valg av varamedlem til formannskapet - revidert behandling
0 PS1982018 PS 198/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø Spektrum KF - valg av styre
0 RS272018 RS 27/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalget - årsrapport 2018
0 RS302018 RS 30/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø kommunale boligstiftelse – oppfølging av avtalen med Bodø kommune – en evaluering.
0 RS282018 RS 28/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Orientering om resultat av klagebehandling - reguleringsplan for Sjøgata vest og del av Prof. Schyttes gate, Bodø sentrum
0 RS292018 RS 29/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Borgerlig vigsel i Bodø kommune i 2018 - orientering
Versjon:5.2.2.1