eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Bystyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 05 09 20180509 09.05.2018 10:00 Thon hotel Nordlys 6. etg Bystyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO62018 FO 6/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon Ida G. Johnsen (V) - Trådløst nettverk på EUs regning
0 FO52018 FO 5/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon Jørgen T. Fjørtoft (H) - Handlingsplan mot vold og trusler i skolen
0 PS522018 PS 52/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap 2017 Bodø Havn KF
0 PS722018 PS 72/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak som meddommer til Hålogaland lagmannsrett - oppnevning av ny meddommer.
0 PS502018 PS 50/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap 2017 Stormen Konserthus Bodø KF
0 PS512018 PS 51/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap og årsmelding for 2017 Bodø Spektrum KF
0 PS702018 PS 70/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av ny representant til Ruspolitisk råd
0 PS622018 PS 62/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ad-sak til PS 12/2018 Strategisk handlingsplan for visuell kunst 2018 - 2021
0 PS762018 PS 76/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til Salten Friluftsråd
0 PS552018 PS 55/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS
0 PS542018 PS 54/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eierstyring i Bodø kommune - harmonisering av vedtekter for kommunale foretak
0 PS472018 PS 47/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innbyggerinitiativ - Forslag til vern av Parkveien 51
0 PS712018 PS 71/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak som meddommer til Salten tingrett - oppnevning av ny meddommer
0 PS732018 PS 73/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om fritak som meddommer til Hålogaland Lagmannsrett - oppnevning av ny meddommer.
0 PS772018 PS 77/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av nytt varamedlem til sakkyndig klagenemnd eiendomsskatt
0 PS582018 PS 58/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om tilflytting og rekruttering fra utlandet, og kvalifisering av innvandrere som allerede bor i Bodø
0 PS602018 PS 60/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny pedagognorm - konsekvenser
0 PS682018 PS 68/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding kommunalt råd for funksjonshemmede - 2017
0 PS642018 PS 64/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innovasjonsutvalg rapport og veien videre
0 PS652018 PS 65/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027
0 PS572018 PS 57/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030, Attraktiv hovedstad i Nord, sluttbehandling og vedtak
0 PS692018 PS 69/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding Bodø eldreråd - 2017
0 PS532018 PS 53/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eierstrategier for kommunale foretak
0 PS612018 PS 61/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utkast til Strategisk handlingsplan for visuell kunst 2018 - 2021
0 PS662018 PS 66/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - detaljreguleringsplan for Kirkhaugen, Rønvik
0 PS632018 PS 63/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Behov for økt skolekapasitet ved Bodøsjøen skole - flytting av moduler fra Aspåsen i 2020
0 PS562018 PS 56/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Demokratiprosjektet - struktur på råd
0 PS672018 PS 67/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding Ruspolitisk råd - 2017
0 PS492018 PS 49/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finansforvaltning 2017 - årsrapport
0 PS482018 PS 48/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap 2017 Bodø kommune
0 PS592018 PS 59/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø kommunes veteranplan 2018 - 2022
0 RS122018 RS 12/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Statusoppdatering og planer for 2018 - Bodø i vinden
0 RS102018 RS 10/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vedrørende planbehov for mangfold og integrering
0 RS112018 RS 11/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjekt BLINK - sluttrapport
0 RS92018 RS 9/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidert varslingsrutine for Bodø kommune
0 RS132018 RS 13/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bodø kommunale pensjonskasse - årsmelding 2017
Versjon:5.2.2.1