eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 04 26 20180426 26.04.2018 10:00 Misvær Kommunehuset Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS482018 PS 48/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Eierstrategier for kommunale foretak
0 PS462018 PS 46/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om tilflytting og rekruttering fra utlandet, og kvalifisering av innvandrere som allerede bor i Bodø
0 PS402018 PS 40/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Etablering av bysykkelordning
0 PS452018 PS 45/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ny pedagognorm - konsekvenser
0 PS372018 PS 37/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kjøp - forlenget håndgivelse/opsjon til å kjøpe næringstomt Mørkved senter - CN Eiendomsutvikling AS
0 PS362018 PS 36/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Konsesjon for uttak av skjellsand i Skipsholmsundet - ny behandling
0 PS382018 PS 38/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bodø kommunes høringsuttalelse vedr. søknad fra Salten Smolt AS - godkjenning av plassering for avløpsledning - landbasert lokalitet Breivik 13811
0 PS422018 PS 42/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsregnskap 2017 Bodø kommune
0 PS412018 PS 41/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Regionreformen - desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene - høring
0 PS492018 PS 49/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS
0 PS432018 PS 43/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Finansforvaltning 2017 - årsrapport
0 PS442018 PS 44/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Behov for økt skolekapasitet ved Bodøsjøen skole - flytting av moduler fra Aspåsen i 2020
0 PS392018 PS 39/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - endring i buss og båtruter 2018
0 PS352018 PS 35/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut KNA Bodø , søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6.
0 PS472018 PS 47/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bodø kommunes veteranplan 2018 - 2022
0 RS62018 RS 6/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Statusoppdatering og planer for 2018 - Bodø i vinden
0 RS52018 RS 5/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Drivers - orientering om gjennomføring av prosjektet
Versjon:5.2.2.1