eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Bystyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 03 22 20180322 22.03.2018 10:00 Thon hotel Nordlys 6. etg Bystyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO22018 FO 2/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon Ida G. Johnsen (V) - Tiltak mot svevestøv må på plass
0 FO32018 FO 3/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon Andreas Tymi (R) - Uakseptabelt høy husleie
0 FO42018 FO 4/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Interpellasjon Allan Ellingsen (FrP) - Klager eiendomsskatt
0 PS442018 PS 44/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsetting av lønn 2017 - Rådmann
0 PS372018 PS 37/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunal garanti til Mørkvedlia klatrehall
0 PS302018 PS 30/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - detaljregulering for Naurstadhøgda massedeponi med behandlingsanlegg
0 PS352018 PS 35/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Skolebehovsplan 2018-2021 med perspektiv frem til 2028
0 PS412018 PS 41/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Hjelpemiddellager i Bodø kommune
0 PS342018 PS 34/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Handlingsplan for trivsel og gode levekår 2018- 2021
0 PS322018 PS 32/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strandområdet i Kvalvika - oppfølging av bystyresak 16/203
0 PS312018 PS 31/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling- områderegulering for Storgatakvartalene 9, 10, 17, 18 og 19
0 PS392018 PS 39/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Alternative leverandører av BPA
0 PS402018 PS 40/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll AD sak til - Alternative leverandører av BPA
0 PS422018 PS 42/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Alkoholreglement
0 PS282018 PS 28/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bistand til Værøy kommune om tekniske tjenester
0 PS432018 PS 43/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fridthjov og Aagot Anderssens legat - endring av styre
0 PS362018 PS 36/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan for kultur 2018 - 2027 og handlingsplan 2018 - 2021.
0 PS382018 PS 38/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Renhold i Bodø kommunes barnehager
0 PS272018 PS 27/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Overtagelse av barneverntjenester for Steigen kommune- virksomhetsoverdragelse
0 PS292018 PS 29/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salten Regionråd - endring av vedtekter
0 PS332018 PS 33/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Miljømål knyttet til tiltakssøknad for opprydding av PFAS på Bodø flystasjon
0 PS262018 PS 26/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Vertskommunesamarbeid med Fauske kommune - lønnskjøring
0 RS72018 RS 7/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Status Husbankens kommuneprogram
0 RS62018 RS 6/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Orientering om rådmannens vurdering av resultat fra internasjonalt ekspertteam (UPAT) sitt arbeid i Bodø
0 RS52018 RS 5/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Europeisk kulturhovedstad Bodø 2024 - status
0 RS82018 RS 8/2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Frivillig innsats i helse-og omsorgsavdelingen - status
Versjon:5.2.2.1